Säg hej till rektor Linda

Alla elever ska få möjlighet utvecklas efter sin egen förmåga i en lugn och trygg miljö.” Så svarar Linda Sandblom, rektor på Noblaskolan Rönninge, på frågan om vad som är viktigast för att skapa en bra skolgång. Linda har jobbat som skolledare i flera år och i den här intervjun berättar hon mer om Noblaskolan och vad som ger henne stolthet i positionen som rektor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt arbete är att få vara nära barnen på förskolan och eleverna på skolan. Att jag får en chans att följa deras utveckling på nära håll. Det är fantastiskt att få vara en del i att skola framtidens medborgare!

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Att alla barn och elever känner sig trygga och tycker att det är roligt att komma till skolan. Det driv och engagemang som finns bland personalen på förskolan, skolan och fritidshemmet. På en förskola och skola ska barnen, eleverna och personalen känna glädje och trivsel!

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Alla elever ska få möjlighet utvecklas efter sin egen förmåga i en lugn och trygg miljö.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 3 på Noblaskolan?

Jag vill att eleverna på Noblaskolan Rönninge ska ha ett självförtroende och en nyfikenhet inför fortsatta studier samt en stabil kunskapsgrund att bygga vidare på

Hur skulle du beskriva Noblaskolan?

Det är en skola som rustar varje barn för framtiden och som strävar efter att utveckla akademiska ambitioner.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

På skolan arbetar lärare och pedagoger med stort engagemang, glädje och respekt för varje elevs lärande.