Läs om vår hantering av Covid-19.

Säg hej till rektor Lotta

“Det viktigaste är att varje elev känner tillit till sin egen förmåga.” Så svarar Lotta Svangren, rektor på Noblaskolan Rönninge, på frågan om vad som är viktigast för att skapa en bra skolgång. Lotta har jobbat som rektor i närmare 20 år och i den här intervjun berättar hon mer om Noblaskolan och vad som ger henne stolthet i positionen som rektor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är närheten till barn och elever, eftersom jag får vara en del i deras utveckling. Att faktiskt få vara med och skapa förutsättningar för framtidens medborgare!

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När eleverna är trygga och känner glädje i sin skolvardag.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Det viktigaste är att varje elev känner tillit till sin egen förmåga.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 3 på Noblaskolan?

Jag vill att de har en nyfikenhet inför fortsatta studier och en stabil kunskapsgrund att bygga vidare på.

Hur skulle du beskriva Noblaskolan?

Det är en skola som rustar varje barn för framtiden och som strävar efter att utveckla akademiska ambitioner. Eleverna skulle nog beskriva Noblaskolan som en trygg skola där alla är snälla.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

På skolan arbetar lärare och pedagoger med stort engagemang, glädje och respekt för varje elevs lärande.