×

 

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Rönninge

På Noblaskolan tycker vi att fritids ska samverka med skolan för att stimulera elevernas lust att lära.

På vårt fritids erbjuds eleverna en meningsfull fritid och en härlig möjlighet för social gemenskap, vilket även möjliggör för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidsverksamheten erbjuder heldagsomsorg både innan och efter skoldagen.

Så jobbar vi på fritids

Vår fritidsverksamhet är indelad i två åldersgrupper: förskoleklass och årskurs 1 samt årskurs 2 och 3. Varje grupp består av en klasslärare, en förskollärare, fritidspedagog eller barnskötare. Under skoltid samarbetar fritidspersonalen tillsammans med lärarna. Det teoretiska möter det praktiska i undervisningen för att vidga olika lärandemetoder.

Under eftermiddagsverksamheten erbjuder vi olika aktiviteter för eleverna. Vi spelar spel, ritar, pysslar och går till skogen och idrottshallen. På fritids finns även en matteklubb. Vi sätter stort värde i elevpåverkan därför får eleverna utrymme att själva bestämma vilken aktivitet de vill ägna sig åt. Det finns en förslagslåda som fritidspersonalen tittar i när de gör sin planering för veckan.

Öppettider

Vi har öppet 06.30–17.30.
Vi håller öppet under lov.