×
 

Förskolan på Noblaskolan Rönninge

På Noblaskolans förskola vet vi att barn som utmanas av professionella och personliga pedagoger, i en tydlig och inspirerande lärmiljö, växer som individer.

Våra engagerade pedagoger har bred kunskap, där vi tar del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet genom att utveckla verksamheten efter kollegialt lärande. Vårt mål är att erbjuda en likvärdig förskola där alla barn får tillit till sin egna förmåga och möjlighet att vara sitt bästa jag.Vårt värdegrundsarbete på förskolan är i fokus hela dagen – både i undervisning, lärmiljö och förhållningssätt.

Noblaskolan Rönninges förskola ligger i ett härligt och lugnt område i Rönninge. Bara ett stenkast bort finns flera naturområden och parker. Förskolan har en stor gård med bland annat klätterställning, rutschkana för de yngsta barnen, en grillplats och ett stort skogsparti som bjuder in till lek.

Barn på förskolan som står framför ett staket på Noblaskolan

Våra avdelningar

På vår förskola finns det sex avdelningar fördelat på två arbetslag, 1–3 år samt 3–5 år. En förskollärare ansvarar för varje avdelning och vi har även en förste förskollärare med övergripande ansvar för båda arbetslagen. Gruppstorlekarna och sammansättningen av personalens utbildning, erfarenhet och kompetens bidrar till en lugn, trygg och stabil verksamhet.

Vi erbjuder en stimulerande miljö både inomhus och utomhus. Där planerar och utformar vi verksamheten utifrån barnens intressen och behov. Alla barn på Noblaskolans förskola har varje vecka tillgång till vår fina gymnastiksal. Alla avdelningar har skogsdagar i vår närmiljö.

Måltider på förskolan

Förskolan erbjuder frukost, frukt, lunch och mellanmål varje dag och utifrån varje barns enskilda veckoschema.

Vi värnar om våra barns hälsa. Vår skolmat tillagas i skolans egna tillagningskök. Här serveras god och näringsrik kost till alla våra barn. Råvarorna är alltid noga utvalda. I köket arbetar vår välutbildade kock som håller kost och hälsa varmt om hjärtat. Här kan du läsa mer om maten på Noblaskolan.

Inskolning

Inskolningstiden är behovsstyrd för alla barn och pågår vanligtvis under cirka tre veckor. Det är pedagogerna som ansvarar för bedömningen när inskolningen kan avslutas. Efter de första tre inskolningsdagarna beslutas om kommande veckas tider. Första veckans inskolningsdagar är föräldraaktiva, vilket innebär att ni som föräldrar är med i verksamheten. Övriga inskolningsdagar är ni fortsatt med i verksamheten eller finns tillgängliga för att snabbt kunna ta er till förskolan. Det är ert barns behov som styr hur vecka 2 och 3 läggs upp.

Föräldraaktiv inskolning ger er föräldrar inblick i hur ert barns dagar kommer att se ut och hur vår verksamhet fungerar. Är ni trygga och känner tillit till vår verksamhet är det också lättare att ert barn gör detsamma.

Bra saker att tänka på inför inskolning

  • Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.
  • Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.
  • Märk barnets tillhörigheter med namn.
  • Meddela eventuella allergier eller specialkost.
  • Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.

Förskolans fasta öppettider

6:30 Förskolan öppnar
7:00 Frukost
10:30 Lunch
13:30 Mellanmål
17:30 Förskolan stänger

En lärare på Noblaskolan som läser för barn på förskolan