×
 

Noblaskolan Rönninges grundskola

Förskoleklass samt låg- och mellanstadie

Vi är en fristående grundskola som ligger i hjärtat av Rönninge med närhet till skog, sjö och ängsmarker. Vi bedriver grundskola från förskoleklass upp till årskurs 3, och från och med hösten även årskurs 4. Detta gör att vi successivt utökar med en årskurs varje år, för att från och med hösten 2025 kunna erbjuda hela mellanstadiet ända upp till årskurs 6.

En elev sitter vid sin skolbänk

Goda akademiska resultat genom grundskolan

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas och vår uppgift är att locka fram det. Det gör vi genom att utmana, stötta och ställa krav – både på våra elever och lärare. Vi tror att alla elever kan forma framtiden på sina egna villkor, bara de får rätt förutsättningar. Hos oss kan både elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Rönninge gör dem det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.

Vår undervisning och läroplan

Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. Vi utgår från Skolverkets läroplan Lgr22, framtagen för grundskolor. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Rönninge gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.

Undervisning med pedagogiska verktyg

Vi använder iPads, datorer, drama och skapande som exempel på några av de pedagogiska verktyg vi tillämpar i undervisningen. Variationen av arbetssätt bidrar till ett lustfyllt lärande, men också till möjligheten att knyta an det nya med det eleverna redan känner till, så kallat erfarenhetsbaserat lärande.

Utelektioner

Vår härliga skolgård används också som ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Här har vi dagligen verksamhet med lek, lärande, stimulans och delaktiga pedagoger. Vi tror på ett upplevelsebaserat lärande och ser oss ofta om i världen genom utflykter i samhället.

Elev som står framme vid tavlan och löser ett matteproblem