×
 

En del av AcadeMedia

Noblaskolan är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.

AcadeMedia bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 80 000 förskolebarn och elever samt 100 000 vuxenstuderade i någon av AcadeMedias verksamheter. AcadeMedia har över 17 000 medarbetare och drygt 650 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter, i Sverige, Norge och Tyskland.

Elevförsäkring

Elever på Noblaskolan är väl försäkrade om olyckan skulle vara framme. AcadeMedias elevolycksfallsförsäkring gäller från terminens start, dygnet runt och året om, fram till den 1 september det år eleven går ut grundskolan. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar. 

En grupp elever och en lärare på Noblaskolan som läser ute på skolgården