×
 

Om Noblaskolan Rönninge

Sedan Noblaskolan Rönninge, tidigare Rosenlundskolan, grundades år 2008 har vi varit övertygade om att barn och elever som utmanas når längre.

På vår skola arbetar vi med en god elevhälsa och ett kvalitetsarbete för våra elevers bästa. Vårt mål att varje elev ska nå sin fulla potential och känna tillit till sin egen förmåga att lära.

En personlig skola med stora möjligheter

På Noblaskolan Rönninge, strax utanför Stockholm, ska varje barn och elev känna glädje och delaktighet i sin egen vardag för att tillsammans med andra växa som individ. Vi har både förskola och grundskola från förskoleklass till åk 3. Vår skola ligger nära skog, sjö och äng, vilket ger oss möjlighet att varje dag inspireras av naturen.

Idag är barnen på vår förskola indelade i sex grupper. På grundskolan är barnen placerade i åldersblandade klasser, där tre klasser utgörs av elever från förskoleklass till årskurs 1, samt tre klasser med elever från årskurs 2 till årskurs 3. Från och med hösten 2023 har vi även årskurs 4 och kommer successivt att starta upp till årskurs 6. Skolan erbjuder även ett fritidshem.

Fördelarna med Noblaskolan

En äldre elev sitter vid ett bord i sitt klassrum och ler in i kameran

En skola med höga ambitioner

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas. Vår uppgift är att locka fram det. När vi utmanar, stöttar och ställer krav ser vi tydliga resultat och höga meritvärden.
Elever står framme vid tavlan i ett klassrum och löser ett matteproblem

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.
En lärare på Noblaskolan sitter på huk vid ett bord med tre elever och pratar med dem

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.
Pedagog sitter på huk mellan två elever och pratar med en av dem

Vi jobbar både med natur och digitala verktyg

På vår vackra skolgård har vi daglig verksamhet bestående av lek, lärande, stimulans och delaktiga pedagoger. Vi tror på ett upplevelsebaserat lärande och ser oss ofta om i världen genom utflykter i samhället. Vi har även en rymlig och fin gymnastiksal med klättervägg. Som en del av undervisningen på Noblaskolan har våra elever tillgång till digitala verktyg, såsom Ipads, smartboards, interaktiva tavlor och datorer.

Läskunskaper och näringsrik mat

Vi satsar på näringsrik och god skolmat med egen restaurang och kock som lagar maten. Dessutom är elevernas läskunnighet viktig, därför har skolan ett välfyllt bibliotek anpassat efter de olika barnens åldrar.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Frågor om verksamheten

Är det någon information du saknar kan du ta en titt bland våra vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Ta en rundtur i våra lokaler

Du har redan nu möjlighet att se våra lokaler och hur vi har det på skolan. Ta gärna en tur!