×
 

Förskolan på Noblaskolan Saltsjö-Boo i Nacka

På vår förskola jobbar vi för att skapa trygghet, glädje och de bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling.

Om vår förskola

Noblaskolan Saltsjö-Boos förskola i Nacka håller till i en egen byggnad med tre tillhörande förskolegårdar och naturen precis intill. Vår förskola har plats för 100 barn, som fördelas på åtta avdelningar: Gulsparven, Gråsparven, Koltrasten, Svalan, Talgoxen, Blåmesen, Bofinken och Grönfinken. Avdelningarna arbetar självständigt och anpassar verksamheten utifrån barnens behov och intressen. Vi samarbetar vid öppningar och stängningar och blandar oss över avdelningarna i övergripande aktiviteter. Vårt fokus på barnen, i allt vi gör, är viktigt för att skapa trygghet och helhet för både barn och vårdnadshavare. Vi tror på mötet som ett av de viktigaste pedagogiska verktygen.

Språkprofil

Vi har en språkprofil som genomsyrar hela vår verksamhet, ända från förskolan upp till årskurs 9. Den ger vår barn och elever möjligheten att utveckla språkfärdigheter och åka på spännande språkresor.

Inskolning på förskolan

För att ert barn ska få det bra på förskolan är det viktigt med en bra start och en bra inskolning. Det förutsätter ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. En del barn startar sin inskolning med att sitta i vårdnadshavarens knä, medan andra genast kastar sig in i leken. De individuella skillnaderna kan vara stora och det är av stor betydelse att inte forcera inskolningen. Här på Noblaskolans förskola i Nacka är vårdnadshavaren aktiv i inskolning, vilket innebär att vårdnadshavaren eller annan närstående är med barnet på förskolan under de första dagarna. Den femte dagen lämnas barnet på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan vårdnadshavaren och barn. Det här innebär att barnet under inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och kan i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Det innebär även att ni som vårdnadshavare och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.

Bra saker att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.
• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.
• Märk barnets tillhörigheter med namn.
• Meddela eventuella allergier eller specialkost.
• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.