Läs om vår hantering av Covid-19.

Noblaskolan Saltjö-Boo grundskola

Vi erbjuder förskoleklass och årskurser 1–9.

Vår skola har en värdegrund där bemötande, respekt och arbetsglädje spelar en avgörande roll. Hos oss kan elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. När våra elever slutligen lämnar oss på Noblaskolan Saltsjö-Boo gör dem det med bästa tänkbara förutsättningarna för framtiden.

Vår grundskola är en plats för goda akademiska resultat

I våra elever finns det som krävs för att de ska lyckas i framtiden. Vi arbetar varje dag med att locka fram det. Det gör vi genom att utmana, stötta och ställa krav – både på våra elever och pedagoger. Genom tron på att alla elever kan skapa vägen till måluppfyllelse, ger vi dem de rätta verktygen. Vi erbjuder studiestuga där eleverna kan få hjälp med sitt skolarbete av utbildade lärare. På så sätt ser vi till att varje elev når sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.

Trygghetsarbetet på Noblaskolan

Vi lägger stort fokus på att våra elever ska känna sig trygga i skolan och följer Trygghetsgruppens årshjul. Under flera års tid har vi också haft ett nära samarbete med Friends samt arbetat aktivt med skolans eget arbete kring trygghet och elevpåverkan. Detta har bidragit till goda resultat såväl i, som utanför klassrummet.

Ställ ditt barn i kö hos oss