×
 

Fritids på Noblaskolan Saltsjö-Boo

Vårt fritids ska ge varje barn och elev en meningsfull, stimulerande och utvecklande tid.

På Noblaskolan Saltjö-Boos fritids ska eleverna må bra, känna sig trygga och ha roligt. Vi som arbetar på fritids ser eleverna hela dagen eftersom vi är med dem under stora delar av skoldagen samt på alla raster.

Vad gör vi på fritids?

Vårt fritids är uppdelat på två avdelningar. På den ena avdelningen går eleverna i förskoleklass. På den andra avdelningen går alla elever i årskurs 1–3.

Under fritidstid erbjuder vi bland annat:
• Skapande där eleverna får arbeta med olika material och tekniker
• Daglig utevistelse
• Rörelseaktiviteter såsom bollsporter, lekar och samarbetsövningar
• Fri lek
• Skogsäventyr
• Hemkunskap
• Utflykter till olika platser i barnens närmiljö, främst under skollov
• Just dance och karaoke

"Klubben" – fritids för elever årskurs 4–6

För elever i årskurs 4–6 bedriver vi "Klubben". Varje vecka erbjuder vi minst fem olika aktiviteter. Exempelvis kan det vara att skapa i olika material, lära sig avläsa recept och använda kökets olika redskap och maskiner, delta i pingis- och biljardturneringar, vara med i dramagruppen samt delta i klubbens schack- och brädspelsskola. Klubben administreras av skolan och faktureras månadsvis med en kostnad på 600 kr.

Har du frågor om fritids?

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor om fritids på Noblaskolan Saltsjö-Boo.