×
 

Hoppa till innehållet

Språkprofil på vår förskola och grundskola i Nacka

Vår språkprofil ger ditt barn möjligheten att utveckla språkfärdigheter, utforska nya kulturer och skapa minnen för livet.

Språkprofilen är en ny satsning vi gör från och med hösten 2023. Den kommer att genomsyra hela vår skolverksamhet, från förskolan upp till årskurs 9.

Språkprofilen i olika åldrar

Språkprofil i förskolan och lågstadiet

  • Språkutveckling och tidig läsinlärning: Vår språkprofil sätter fokus på att stärka barnens språkutveckling och främjar tidig läsinlärning, vilket ger dem en stark grund för sin utbildning.
  • Retorik för alla åldrar: Vi tränar eleverna i retorik från tidig ålder för att öka deras kommunikativa förmåga och självförtroende.

Språkprofil i mellanstadiet

  • Nordiskt samarbete och språkresor: Eleverna får möjlighet att delta i nordiskt samarbete med nordiska språk och besöka våra nordiska grannländer på språkresor, bland annat i Danmark. På resorna knyter de vänskapsband och upplever olika kulturer.

Språkprofil i högstadiet

  • Europeiska språkkurser: Från årskurs 7 erbjuder vi en spännande språkkurs i ett nytt europeiskt språk, till exempel italienska. Kursen följs av en resa till ett europeiskt land för fördjupning i språk, historia och kultur.
  • Intensivt utbytesprogram: Under tre år deltar samtliga elever i vårt utbytesprogram, där de utvecklar sina språkkunskaper tillsammans med elever från våra vänskolor i olika europeiska länder.
  • Spännande språkresor: För alla elever i årskurs 9 planeras resor till Frankrike, Spanien och Tyskland. Resorna inkluderar skolbesök, interaktion med jämnåriga och rika kulturella upplevelser.
Tre lågstadielever på Noblaskolan Saltsjö-Boo sitter i ett klassrum.

Kostnadsfria språkresor för eleverna

Alla våra resor finansieras genom bidrag från EU och Erasmus+. Det betyder att det inte kostar någonting för ditt barn att delta. Såväl resan som uppehället och mat är fullt finansierat, dessutom får varje elev sina egna fickpengar.

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är ett EU-finansierat projekt som främjar internationella utbyten för skolverksamheter inom EU. Målet är att lära och mötas, främja samarbete, inkludering, rättvisa, kreativitet och innovation, samt bidra till fredsfrämjande insatser. Besök Erasmus+ hemsida för att läsa mer.

En mellanstadieelev på Noblaskolan Saltsjö-Boo skriver i en bok under en lektion.

Vill du veta mer om vår språkprofil?

Kontakta oss eller besök oss på öppet hus så berättar vi mer.