Läs om vår hantering av Covid-19.

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Sundbyberg

Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidsklubb för elever i årskurs 4–6.

Med utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter skapar vi tillsammans en fritidsverksamhet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid som främjar elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. På fritidshemmet strävar vi även efter att utmana eleverna till att nå nya mål och och göra nya upptäckter.

Organiserade aktiviteter för lärande och utveckling

De pedagoger som eleverna träffar på eftermiddagen arbetar tillsammans med lärarna i klasserna under skoldagen. Fritidsverksamheten erbjuder olika organiserade aktiviteter som t.ex. pyssel, pingis, utomhuslekar och utflykter. Eleverna är själva med och påverkar samt väljer vilken aktivitet de vill delta i utifrån eget intresse. Vi har en stor skolgård med både fotbollsplan, basketkorg, kingrutor, bandyrink och skogspartier. Skolan ligger strax intill stora fina natur- och skogsområden som det endast tar ett par minuter att promenera till.

Öppettider

Vi har öppet 6.45–17.30 alla vardagar.
Fritidsklubbens verksamhet har öppet efter skoltid till 16.30 alla vardagar. Avvikelser kan ske i samband med lov eller vid andra tillfällen då vi har studiedagar där all personal närvarar. Se våra läsårstider här.