×
 

Hoppa till innehållet

Förskolan på Noblaskolan Sundbyberg

På Noblaskolan Sundbybergs förskola vet vi vikten av att skapa trygghet för barnen och förutsättning för lärande och utveckling.

Om vår förskola

Förskolans främsta uppgift är att följa och ta tillvara på varje barns intresse. Vår styrka är det skapande arbetssättet. Det präglar både vår lärmiljö och de projektarbeten som vi gör tillsammans med barnen. Kärnan i vår verksamhet är att ha barnet i centrum. Vi arbetar i små grupper för att skapa arbetsro. Det är en metod som ger oss möjlighet att utgå ifrån barnens intressen i vår dagliga verksamhet. På Noblaskolans förskola ska varje barn ha en lärorik dag, varje dag. Pedagogerna har ett uppdrag och det är att hela tiden vara och verka där barnet är.

Vårt arbetssätt på förskolan

Vår förskola arbetar med utveckling, uppföljning och utvärdering av verksamheten för att på så sätt ständigt förbättra verksamheten. Förskolan samarbetar mellan hemvisterna och även med fritids och skola. Vi arbetar aktivt mot kränkande behandling och diskriminering. Trygghet är ett ledord för oss på hela skolan.

Det är centralt för oss att visa respekt gentemot barn och föräldrar/vårdnadshavare och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens föräldrar. Som förälder kan du alltid kontakta oss för att diskutera ditt barns behov och hur vi tillsammans kan tänka vidare kring det bästa för just ditt barn!

Under året arbetar vi med olika projekt, där det lustfyllda lärandet är en viktig faktor.

Hur vi arbetar med barn och deras behov

Genom ett nyfiket utforskande arbetssätt, anpassar och utvecklar vi ständigt verksamheten för alla barn i förskolan. Noblaskolan har en helhetssyn på barn och dess behov. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta stöd utformat med hänsyn till deras behov och förutsättningar.

Pedagog sitter och läser för fyra elever.

Inskolning

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning vilket innebär att barn och föräldrar är med oss tillsammans under tre dagar. På så vis får ni föräldrar en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Alla i pedagoglaget ansvarar gemensamt för inskolningen. Vi främjar en trygg relation till förälder och barn under inskolningen genom att:

  • Inskolningen sker på barnets villkor.
  • Arbeta med att inskola både barn och förälder. Det innebär att du som förälder är aktiv i verksamheten under inskolningen.
  • Vi pedagoger finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges.
  • Du som förälder är tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningstiden, så att
  • Du och ditt barn känner er trygga med oss.

Inskolningssamtal

Vi vill ge ert barn de bästa förutsättningarna inför starten på vår förskola. För att ni ska få förståelse av hur vår inskolning går till och för att vi ska få möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för ert barn, bjuder vi in er föräldrar på ett inskolningssamtal på ca 30–45 min.

Två elever ute på lekplats.

Ställ ditt barn i kö till vår förskola

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till förskolan på Noblaskolan Sundbyberg.