Läs om vår hantering av Covid-19.

Om Noblaskolan Sundbyberg

På Noblaskolan Sundbyberg arbetar vi målinriktat med att skapa ett lustfyllt lärande, som ger varje barn och elev förutsättningar att nå sin fulla potential.

Vi har höga förväntningar och goda relationer med alla våra elever. Trygghet och studiero når vi genom ett tätt samarbete mellan elever, vårdnadshavare, pedagoger, skolledning och vår elevhälsa.

Vi utmanar och stöttar våra elever

På Noblaskolan möts du alltid av välutbildad personal med akademisk ambition och ett äkta engagemang för barn och ungdomar. Det all personal på skolan har gemensamt är att vi strävar efter att skapa ett kvalitativt lärande, så att alla elever når sina mål och sin fulla potential. Genom att utmana, stötta och ställa krav ger vi eleverna förutsättningar att utvecklas. Här ska varje elev få möjlighet att växa, både kunskapsmässigt och som individer. Vi jobbar utifrån tydliga mål och med kontinuerlig uppföljning och återkoppling.

Fördelarna med Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas. Vår uppgift är att locka fram det. När vi utmanar, stöttar och ställer krav ser vi tydliga resultat och höga meritvärden.

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.

Förskola och grundskola på Noblaskolan Sundbyberg

Vi har både förskola och grundskola, med barn från 1 år upp till årskurs 9. Att vi rår om våra elever länge ger oss möjlighet att arbeta med lärandet i ett 1-16-års-perspektiv. Förskolan knyts ihop med skolan genom fadderverksamhet, där elever läser för förskolebarn och stimulerar till läsning.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Frågor om verksamheten

Om du undrar över något, titta under vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Sök till vår skola

Här hittar du information om hur du ställer ditt barn i kö hos oss, samt hur antagningsprocessen på Noblaskolan Sundbyberg går till.

Vill du veta mer om Noblaskolan Sundbyberg?

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa vår kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020. Eftersom vi bytte namn till Noblaskolan först under hösten 2020 har skolan sitt gamla Pysslingen-namn i rapporten.