×
 

Hoppa till innehållet

Noblaskolan Täbys grundskola

Förskoleklass och årskurs 1–9

På Noblaskolan Täby jobbar vi för att varje elev ska få ett akademiskt självförtroende och de bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential.

På vår grundskola i Täby är det elevernas utveckling som räknas

Vi tror på våra elever och att de har det där lilla extra som vi kan locka fram, för att skapa förutsättningar till goda akademiska resultat. Vi lyssnar in deras röster, utmanar dem, vågar ställa krav och stöttar dem hela vägen fram i mål. För att lyckas ställer vi även höga krav på våra pedagoger, som hjälper eleverna att forma framtiden på sina egna villkor. Vi vet att de kan, bara de får rätt förutsättningar.

Läroplan, betyg och bedömning

Hos oss kan ni räkna med hög kvalitet, tydlig struktur och akademiska ambitioner. Vår utbildning är baserad på Skolverkets läroplan för grundskolan, Lgr22, med fokus på resultat och måluppfyllelse. Våra elever får betyg från och med årskurs 6 och gör Nationella prov i åk 3, åk 6 och åk 9.

Särskilda satsningar på Naturvetenskap

Svensk skola har halkat efter i internationella tester vad gäller matematiska kunskaper. På Noblaskolan Täby har vi därför valt att ägna detta ämne särskild uppmärksamhet. Vi har också ett samarbete med Åva gymnasium där elever från årskurs 7–9 som behöver extra stora utmaningar, får regelbunden undervisning i engelska och matematik.

Fokus på språkutveckling

Vi har även ett övergripande mål om att i all undervisning skapa förutsättningar för eleverna till ett fördjupat och vidgat språk. Det handlar om att vidga elevernas ord- och begreppsförståelse i alla ämnen. Redan från förskoleklass får eleverna träning i att berätta hur de förstår och uppfattar olika företeelser. Den kommunikativa förmågan tränas sedan genom hela grundskolan och i alla ämnen.

Lärare står och pratar framför klassen.

Grundskolan början i förskoleklass

I förskoleklasserna lägger vi tyngdvikten på det sociala samspelet och rutiner. Vi ger eleverna mycket tid till lek eftersom det är viktigt för att stärka vi-känslan i gruppen och självkänslan hos varje individ. Vi tar tillvara sexåringarnas nyfikenhet och lust att lära genom temaarbeten. På ett lekfullt sätt lägger vi grunden för fortsatt skolarbete t. ex inom matematik, skriv- och läs-inlärning. Detta gäller även vår fritidsverksamhet, som speglar skolans verksamhet.

Tre elever i förskoleklass på Noblaskolan Täby sitter i ett klassrum.

Ställ ditt barn i kö till vår grundskola

Ställ ditt barn i kö till Noblaskolan Täby eller läs mer om hur antagningsprocessen går till.