×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Noblaskolan Täby

Noblaskolan Täby erbjuder fritids för alla elever till och med det år eleven går i årskurs 6.

Hos oss är fritids en integrerad del av skoldagen. Med utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter skapar vi tillsammans ett fritids där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid som främjar elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande med estetiska uttrycksformer. På fritids strävar vi även efter att utmana eleverna till att nå nya mål och och göra nya upptäckter.

Vad gör vi på fritids?

Eftersom fritids är elevernas fria tid får de själva välja om de vill delta i någon av de organiserade aktiviteterna, t.ex. pyssel, verkstad, skolkör, rörelse i idrottssalen, eller om de hellre vill leka fritt ute eller inne. Vi har en stor fin skolgård samt tillgång till ett stort skogsområde.

Två elever i naturen.

Öppettider

Fritids är öppet mellan 07.00–17.30 alla vardagar. Avvikelser kan ske i samband med lov eller när vi har studiedagar där all personal närvarar. Se läsårstider här.

Fritids under loven

På skolloven har fritids öppet med undantag studiedagar och 3–4 veckor mitt i sommaren. Inför varje lov lägger varje vårdnadshavare in uppgifter om barnens närvaro/ledighet i Schoolsoft. Utifrån anmälda elever planerar vi sedan aktiviteter, mat och pedagoger.

Kontaktuppgifter till fritidshemmet

Förskoleklass: 0706-34 69 67
Årskurs 1-2: 0706-34 82 56
Årskurs 3-6: 0706-34 86 46