Läs om vår hantering av Covid-19.

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

Hur ser elevhälsan ut?

Det är viktigt för oss att det går bra för ditt barn – därför har vi ett elevhälsoteam som utgår från individen och kartlägger behov för att se vilket stöd som behövs. Läs mer under elevhälsa.

Får man komma på visning?

Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt-sidan.

Kösystem

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

Kontakt

Om skolan

Varför ska jag välja skolan åt mitt barn?

Barnen och eleverna i vår verksamhet växer i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Genom vårt kvalitetsarbete är vår uppgift att ge varje individ rätt förutsättningar för att nå ännu längre. Vår styrka är att vi är en liten enhet, där vi har möjlighet att möta alla tillsammans. Det skapar trygghet för eleverna att vara bekanta med alla pedagoger.

Vad har skolan för profil?

I förskoleklassen använder vi Bornholmsmodellen som ett verktyg för att medvetandegöra och stimulera barnens nyfikenhet och intresse för läsning. Under året gör vi diagnoser som ger oss en bild av elevernas läsutveckling. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska knäcka läskoden så tidigt som möjligt, då det är en viktig förutsättning för vidare kunskapsutveckling i samtliga ämnen.

Hittar du inte det du söker?
Kontakta oss så hjälper vi dig