×
 

Förskolan på Noblaskolan Nacka Strand

Här lär barnen sig att vara en bra kompis, att respektera andra och andras önskningar, att säga nej och att dela med sig.

För oss är det viktigt att barnen får arbeta med sin självständighet och lära sig att de duger precis som de är. Alla barn ska bli respekterade och detta är också något vi ständigt arbetar med i barngruppen. Vi gör allt för att barnens sociala liv ska bli så bra som möjligt.

Om vår förskola

Vår förskola består av två team – Kludden och Storholmen. Kludden består av de två basgrupperna Klippan och Udden (1–3-åringar). På Storholmen har vi basgrupperna Holmen och Storskär (3–4 åringar) samt Skäret (5-åringar). Skäret har sina lokaler i skolbyggnaden medan övriga har sina lokaler i en separat byggnad med utsikt över Stockholms inlopp.

Vi har fina anpassade gårdar runt förskolan och närheten till naturen utnyttjas för att utmana barnens motorik samt deras lärande i olika ämnen. Vi vill också att barnen ska uppleva känslan av att vara ute i naturen i olika väder och årstider. Här tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och utforskande!

Två glada förskolebarn leker i ett träd

Förskolans arbetssätt

I förskolan har vi inte schemalagda lektioner, utan all undervisning vävs in i det dagliga arbetet genom lek, skapande, utflykter och utforskande. Våra rutinaktiviteter (måltider, på- och avklädning, toalettbesök osv) är också en viktig stund för lärande. Dessutom arbetar vi med projekt och teman utifrån barnens intressen och nyfikenhet för en fördjupad kunskap inom olika ämnen.

Vår läroplan

Vi arbetar utifrån Förskolans läroplan (Lpfö 18) och hela vårt systematiska kvalitetsarbete med pedagogiska planeringar och utvärderingar är kopplat till den. Varje läsår blir vårdnadshavare inbjudna till ett samtal tillsammans med sitt barn och får då ta del av hens lärande och utveckling (det vi kallar för barnets förändrade kunnande).

Inskolning på förskolan

Under vår inskolning i förskolan är en förälder aktivt med barnet de första dagarna i verksamheten för att ge stöd och trygghet i den nya miljön. Barnet lär känna sina pedagoger, kamrater och får i sin egen takt känna in förskolemiljön.

Inskolningen kan vara en känslosam övergångstid för många barn, men även för er som föräldrar. Vi vill därför att den ska gå så smidigt som möjligt och se till att du och ditt barn känner er trygga hos oss. Du kan lita på att vi tar hand om ditt barn.

Avsked i början kan vara jobbigt, men det är viktigt att barnet tydligt förstår vad som händer och varför det händer. Du som förälder kan alltid ringa oss på förskolan och höra hur det går under dagens gång.

Bra saker att tänka på inför inskolning

• Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.

• Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.

• Märk barnets tillhörigheter med namn.

• Meddela eventuella allergier eller specialkost.

• Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.

Barn på förskolan som läser tillsammans på Noblaskolan