×
 

Om Noblaskolan Nacka Strand

På Noblaskolan Nacka Strand är vi övertygade om att elever som utmanas når längre.

Här ligger pedagogernas engagemang i ditt barns utveckling och vi möter varandra med respekt. Barnen och eleverna i vår verksamhet växer i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Genom vårt kvalitetsarbete är vår uppgift att ge varje individ rätt förutsättningar för att nå ännu längre. Vår styrka är att vi är en liten enhet, där vi har möjlighet att möta alla tillsammans. Det skapar trygghet för eleverna att vara bekanta med alla pedagoger.

Förskola och grundskola på Noblaskolan Nacka Strand

På vår skola går det cirka 100 elever fördelade på fyra klasser – förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 samt årskurs 3. Vi har även förskola med fem basgrupper, där det går omkring 80 barn. Vi har glädjen att få följa våra elever från 1–10 år. Vi har grupper som bestäms av elevernas ålder, där vi samtidigt arbetar med blandade åldrar på både förskola, grundskola och fritids.

Fördelarna med Noblaskolan

Elever i ett klassrum på Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas. Vår uppgift är att locka fram det. När vi utmanar, stöttar och ställer krav ser vi tydliga resultat och höga meritvärden.
Två elever på Noblaskolan som ritar

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.
Lärare skriver på tavlan på Noblaskolan

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.
Två elever som arbetar i ett ljust klassrum på Noblaskolan

Skolans omgivning och närhet till Stockholm

Grundskolan har sina lokaler på bottenvåningen samt plan 2 på Jakobsdalsvägen 19, mitt emot vår förskola. Skolans verksamhet sträcker sig mellan de båda områdena Nacka Strand och Jarlaberg. Vi har förmånen att ha nära till vacker natur med berg, skog, äng, vatten samt park med lekanläggningar och en fotbollsplan. Vi ligger centralt och har lätt att ta oss till Dieselverkstan, Nacka simhall och olika idrottsanläggningar. Dessutom har vi nära till Stockholm och hela det kulturutbud som finns där.

Vår värdegrund

Alla medarbetare på skolan, förskolan och fritidshemmet arbetar utifrån att vara goda förebilder för våra barn och elever. Vi har även en stark elevhälsa stöttar våra elever. Delaktighet och demokratiska värden förmedlas och genomsyrar all vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot all form av kränkningar och diskriminering. Varje elev på vår skola ska känna sig respekterad utifrån den person den är oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kulturellt ursprung, religion, ålder eller funktionsnedsättningar.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen Schoolsoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter. Är det någon information du saknar kan du ta en titt bland våra vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Sök till vår skola

Här hittar du information om hur du ställer ditt barn i kö hos oss, samt hur antagningsprocessen på Noblaskolan Nacka Strand går till.

En lärare på Noblaskolan hjälper tre elever i undervisningen

Ta en rundtur i våra lokaler

Du har redan nu möjlighet att se våra lokaler och hur vi har det på skolan. Ta gärna en tur!