×
 

Fritids på Noblaskolan Nacka Strand

Vårt fritids är öppet för alla elever, från förskoleklass till årskurs 3. Fritidstiden ska stimulera elevernas utveckling, erbjuda dem en meningsfull fritid och skapa en social gemenskap.

Vad gör vi på fritids?

Noblaskolan Nacka Strands fritids bygger på läroplanen. Vi erbjuder olika aktiviteter och vistas varje dag utomhus i vårt närområde, till exempel i parken vid Jarlaberg. Eleverna ges stor möjlighet att själva välja vad de vill göra. Vi erbjuder utrymme för lek och spel av olika slag och lägger stort fokus på att träna barnen i att ta eget ansvar. Våra engagerade pedagoger jobbar för att alla ska känna sig trygga och trivas.

Fritids öppettider

Alla vardagar 06.30–18.00.

Har du frågor om fritids?

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor om fritids på Noblaskolan Nacka Strand.