×
 

Noblaskolan Nacka Strands grundskola

Vi erbjuder förskoleklass och årskurs 1–3

På Noblaskolan Nacka Strand leds varje klass av en utbildad och legitimerad lärare. Undervisningen sker mestadels i åldershomogena klasser, men med ett nära samarbete mellan årskurserna. Sedan flera år tillbaka har vi också en Läsa-skriva-räkna garanti där vi noga följer upp elevernas utveckling och vi sätter snabbt in stödinsatser om det skulle behövas.

Lärare som hjälper en elev på Noblaskolan

Grundskolans förutsättningar för goda akademiska resultat

Vår skola är en friskola och del av AcadeMedia skolor. I våra elever finns allt som krävs för att lyckas och vår uppgift är att locka fram det. Det gör vi genom att utmana, stötta och ställa krav – både på våra elever och lärare. Vi tror att alla elever kan forma framtiden på sina egna villkor, bara de får rätt förutsättningar. Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur, stark elevhälsa och akademisk ambition.

Vi värnar om trygghet i skolan

En elev som är trygg är mer mottaglig för både lärande och ny kunskap. ”Planen mot diskriminering och kränkande behandling” används aktivt i vardagen på vår skola genom till exempel ”Månadens fundering”. På skolan finns även ett elevråd där klassernas representanter får möjlighet att diskutera och komma med åsikter. Vi på Noblaskolan Nacka Strand har en Fadderverksamhet och Tillsammansdagar för att stärka bandet mellan klasserna, men också i syfte att lära eleverna hur de själva agerar och är när de arbetar i grupp.

Läskunskaper genom Bornholmsmodellen

I förskoleklassen använder vi Bornholmsmodellen som ett verktyg för att medvetandegöra och stimulera barnens nyfikenhet och intresse för läsning. Under året gör vi diagnoser som ger oss en bild av elevernas läsutveckling. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska knäcka läskoden så tidigt som möjligt, då det är en viktig förutsättning för vidare kunskapsutveckling i samtliga ämnen.

Vår undervisning och läroplan

Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. Vi utgår från Skolverkets läroplan Lgr22, framtagen för grundskolor. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Nacka Strand gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.

En elev på lektion på Noblaskolan