Läs om vår hantering av Covid-19.

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

Får jag busskort av skolan?

Du får busskort/rätt till skolskjuts från kommunen om du bor så långt från skolan. Busskort erbjuds till barn som har långt till skolan av hemkommunen. Läs mer på kommunens hemsida – vi har 2 km för f-3, 3 km för 4-6 och 4 km för 7-9.

 

Får man komma på visning?

Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt-sidan.

Kösystem

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

Kontakt

Telefonnummer till fritids?

Fritidstelefon:
Pegasus åk föskoleklass–åk 1: 0733-65 71 25
Fenix åk 2–3: 0733-65 71 24
Klubben åk 4–5: 0733-65 71 28

Om skolan

Varför ska jag välja skolan åt mitt barn?

Hos oss på Noblaskolan hittar du välutbildade, professionella och engagerade lärare vars jobb är att vara experter på just ditt barn. Genom att utmana, stötta och ställa krav ser vi till att varje elev når sin fulla potential. 

Lagas maten på skolan?

Frukost och mellanmål lagas på skolan. För lunch är vår matleverantör Svea. Se gärna mer info på deras hemsida.

Vad har skolan för profil?

Vi på Noblaskolan har höga förväntningar både på våra elever och på oss själva. Vi vet att undervisning med hög kvalitet och effektiv feedback ger goda resultat. Fritidsverksamheten på Noblaskolan Löddeköpinge har en hälsoprofil, vilket innebär att vi arbetar utifrån natur/kultur, rörelse och värdegrund med koppling till våra styrdokument. Läs mer om oss här.

Är skolan en privat- eller friskola?

Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

Vad är en friskola?
En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

Erbjuder skolan hemspråksundervisning?

Modersmål

En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Hittar du inte det du söker?
Kontakta oss så hjälper vi dig