×
 

Hoppa till innehållet

Fritids på Noblaskolan Löddeköpinge

På vårt fritids stimuleras elevernas utveckling och lärande.

Målet med vårt fritids är att förena god omsorg och pedagogisk verksamhet. Vi utgår från elevernas intressen och erfarenheter och lägger stor vikt vid sociala och meningsfulla sammanhang.

Ett fritids med hälsoprofil

Fritids på Noblaskolan Löddeköpinge har en hälsoprofil, vilket innebär att vi arbetar utifrån natur/kultur, rörelse och värdegrund med koppling till våra styrdokument. Vi arbetar aktivt för att synliggöra vår fritidsverksamhet för våra elever och för dig som förälder.

Så jobbar vi på fritids

Vi på fritids på Noblaskolan Löddeköpinge arbetar aktivt med att stimulera elevernas lust att lära.

Vårt fritids är uppdelat i tre grupper som arbetar i nära samarbete med varandra:
• Pegasus, förskoleklass–årskurs 1
• Fenix, årskurs 2–3
• Klubben, årskurs 4–6

Öppettider för fritids

Vi har öppet alla vardagar 06.15–17.30 för förskoleklass – åk 3.
Vi har öppet alla vardagar skolans slut–17.30 från årskurs 4.

Vi följer Kävlinge kommuns riktlinjer och ramtider och håller öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Några dagar per läsår har personalen planering, då är fritids stängt under hela dagen. Se läsårstider.

Två elever i naturen.

Frukost och mellanmål

Frukost serveras 07.30 till årskurs förskoleklass–årskurs 3. Elever som lämnas från 07.30 och som inte äter frukost stannar ute tills skolan börjar. Mellanmål serveras till de olika grupperna mellan 14.00–14.45.

Skol-IF för ökad rörelse i skolan

Skol-IF är skolans egna idrottsförening som är ansluten till Skolidrottsförbundet/Riksidrottsförbundet. Under fritidstid erbjuds de elever som väljer att delta extra rörelse och idrott. Konceptet är att “Unga leder unga” vilket innebär att det är elever från de högre årskurserna med stöd av våra idrottsintresserade pedagoger som planerar och leder aktiviteterna.

Avgifter för fritids

Avgiften är satt utifrån samma taxa som kommunen tillämpar. Många familjer hamnar inom spannet för maxtaxa, så om man är berättigad till lägre taxa behöver man lämna inkomstuppgifter som styrker detta.

Uppsägning av fritidsplats

Uppsägningstiden är två månader. För uppsägning skicka mail till loddekopinge@noblaskolan.se och ange barnets namn och personnummer.

Två glada elever som klättrar i ett träd.

Har du frågor om fritids?

Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor om fritids på Noblaskolan Löddeköpinge.