×
 

Förskolan på Noblaskolan Nya Hovås

På Noblaskolan Nya Hovås förskola får ditt barn utvecklas från liten till stor i en trygg miljö.

Genom ett förhållningssätt där kunskap, inflytande och kvalitet står i centrum utvecklas barnets nyfikenhet, glädje och omvärldsförståelse. Förskolan har åtta avdelningar där barnen är uppdelade beroende på vilken åldersgrupp de tillhör.

Förskolans läroplan

På förskolan arbetar vi med trygghet, självständighet och tillgänglighet. Barnen ska känna att de varje dag kommer till en trygg plats där de får utrymme att växa och bli självständiga. Materialet som finns på förskolan är laborativt och finns tillgängligt för barnen att utforska.

Vår lärmiljö är inspirerande med närvarande och lyhörda pedagoger som vill skapa de bästa förutsättningarna för alla barn. Vi vill göra barnen delaktiga i sin vardag och samtidigt utmana barnen genom såväl planerade och förberedda aktiviteter, som under fria och oplanerade aktiviteter. Vi aktiverar oss i bland annat pyssel, lek och lär, utflykter och läsning.

Genom vårt nära samarbete med skolan blir övergången från förskola till skola och förskoleklass ett naturligt steg, där deras nya lärare är bekanta ansikten. Vi följer förskolans läroplan (Lpfö, rev.2018), skollagen samt andra styrdokument.

Inskolning på förskolan

Under vår inskolning i förskolan är en förälder aktivt med barnet de första dagarna i skolan för att ge stöd och trygghet i den nya miljön. Barnet lär känna sina pedagoger, klasskamrater och får i sin egen takt känna in förskolemiljön.

Inskolningen kan vara en känslosam övergångstid för många barn, men även för er som föräldrar. Vi vill därför att den ska gå så smidigt som möjligt och se till att du och ditt barn känner er trygga hos oss. Du kan lita på att vi tar hand om ditt barn.

Avsked kan vara jobbigt i början, men det är viktigt att barnet tydligt förstår vad som händer och varför det händer. Du som förälder kan alltid ringa oss på förskolan och höra hur det går under dagens gång.

Bra saker att tänka på inför inskolning

  • Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.
  • Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.
  • Märk barnets tillhörigheter med namn.
  • Meddela eventuella allergier eller specialkost.
  • Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.