×
 

Noblaskolan Nya Hovås

Förskoleklass till åk 9

Noblaskolan Nya Hovås är en skola med höga ambitioner, varm atmosfär och goda kunskapsresultat. Hos oss blir varje elev sedd varje dag och vi strävar alltid efter att växa och utvecklas tillsammans.

Grundskolan med förutsättningar för höga akademiska resultat

Vårt övergripande mål är att våra elever på Noblaskolan Nya Hovås ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till skolan varje dag. Här ska alla mötas av engagerade pedagoger och en fungerande elevhälsa som bryr sig och värnar om varje elev och dess utveckling.

En lärarinna sitter med två elever för att hjälpa med undervisningen

En skola med studiero, struktur och ordning

Vi fokuserar på ett tryggt och lugnt studieklimat på skolan där alla får utvecklas till sin fulla potential. Hos oss kan både elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. När våra elever slutligen lämnar oss på Noblaskolan Nya Hovås gör dem det med ett akademiskt självförtroende och bästa tänkbara förutsättningar för vidare studier.

Modern undervisning och digitalt lärande

På Noblaskolan Nya Hovås arbetar vi 1:1 med Chrome Books. De digitala verktygen är för oss ett medel för att nå en högre måluppfyllelse. Det ger lärarna en stor möjlighet att kunna variera och individanpassa undervisningen samt inspirera elever på alla nivåer. Ett varierat arbetssätt väcker lust att lära och lockar fram nyfikenheten hos eleverna. Vårt samhälle ställer idag krav på att vi ska vara vana användare av digital teknik därför måste givetvis vi som skola vara aktiva i utvecklingen.