Läs om vår hantering av Covid-19.

Om Noblaskolan Nya Hovås

Noblaskolan Nya Hovås är en grundskola med höga ambitioner, varm atmosfär och mycket goda kunskapsresultat.

Hos oss blir varje elev sedd och vi strävar alltid efter att växa och utvecklas tillsammans. Genom att alltid erbjuda ett modernt, kreativt och lustfyllt lärande kan vi ligga i pedagogisk framkant. Det skapar en trygg och harmonisk miljö för elever, medarbetare och föräldrar.

Det här är Noblaskolan Nya Hovås

Noblaskolan Nya Hovås ligger nära hav och naturområden strax utanför Göteborg. Hösten 2015 flyttade vi in i en helt nybyggd skolbyggnad – mitt i Nya Hovås. Vi har 16 klasser i grundskolan från årskurs 6 till 9.

Fördelarna med Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

Vi arbetar målmedvetet och strukturerat för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att nå sin fulla potential. Vi individanpassar och utmanar för att lyfta alla våra elever till nästa nivå.

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.

Vi utmanar och stöttar våra elever

Vårt övergripande mål är att alla elever på Noblaskolan Nya Hovås ska känna sig trygga och känna glädje i att komma till skolan varje dag. Hos oss jobbar engagerade pedagoger som med en tydlig akademisk ambition värnar om varje elevs lärande. Skola och hem ska ha en öppen och förtroendefull relation och dialog. Vi fokuserar på att skapa studiero och ett skolklimat där alla får utvecklas. Genom att utmana, stötta och ställa krav ser vi till att varje lev når sin fulla potential.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen Schoolsoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter. Noblaskolan Nya Hovås har även ett engagerat brukarråd, som aktivt arbetar med att skapa en vi-känsla bland föräldrarna och skolan.

Sök till vår skola

Här hittar du information om hur du ställer ditt barn i kö hos oss.

Vill du veta mer om Noblaskolan Nya Hovås?

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa vår kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020. Eftersom vi bytte namn till Noblaskolan först under hösten 2020 har skolan sitt gamla Pysslingen-namn i rapporten.