×
 

Noblaskolan Hagabergs grundskola

Vi erbjuder förskoleklass och hela skolgången från årskurs 1 till 9

På Noblaskolan Hagaberg har vi en vision om ett lärande i världsklass, vilket betyder att vårt uppdrag är att ge våra elever de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling. Vi bedriver skolan i nyrenoverade lokaler med en trevlig skolgård utformad efter våra elevers önskemål.

Tydlig struktur och hög ambition redan i grundskolan

Genom hög kvalitet på utbildningen, stöd från elevhälsan och engagerade pedagoger bygger vi framtiden tillsammans med eleverna. Vi satsar på tydlig struktur och akademisk ambition.

En lärare sitter vid två elevers bord för att hjälpa med undervisningen på Noblaskolan

En dag på Noblaskolan Hagaberg

En skoldag börjar med att du som elev blir välkomnad i entrén av vår personal. Vi tror på relationer och vill att alla elever ska känna sig som en del av en gemenskap och att de tillhör oss på Noblaskolan Hagaberg. Därför är också skolans korridorer dekorerade med tavlor på våra elever. När lektionerna drar igång är det legitimerade och erfarna lärare som håller i undervisningen. Du kommer mötas av genomtänkta lärmiljöer och en skola med ordning och reda. Vi arbetar medvetet med elevernas heldagslärande vilket betyder att lärarteamet samarbetar med både resursteam och fritidsteam. Övergångarna mellan skoldagens olika delar sker sömlöst och med elevens lärande och trivsel i fokus.

Vår undervisning och läroplan

Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. Vi utgår från Skolverkets läroplan Lgr22, framtagen för grundskolor. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Hagaberg gör de det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.