×
 

Om Noblaskolan Hagaberg

Noblaskolan Hagaberg är den personliga skolan med den stora ambitionen belägen i Västerås.

Vi har en vision om ett lärande i världsklass och menar att vårt uppdrag är att våra elever skall lära sig så mycket som möjligt och må bra under tiden. Vi har bestämt oss för att anstränga oss till det yttersta för att lyckas i det uppdraget och satsar därför på en stark elevhälsa.

Det här är Noblaskolan Hagaberg

Skolan startade höstterminen 2008 och har sedan dess vuxit både i kvantitet och kvalitet. Idag är vi en väletablerad grundskola med 500 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi bedriver skolan i helt nyrenoverade lokaler och har en trevlig skolgård utrustad efter elevernas önskemål. År 2020 bytte vi namn till Noblaskolan och i samband med det utökades skolan även med ett högstadium.

Fördelarna med Noblaskolan

Elever i ett klassrum på Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

På Noblaskolan Hagaberg prioriterar och fokuserar vi alltid på elevernas lärande och trygghet. Alla som jobbar med våra elever är utbildade lärare, oavsett om de jobbar på fritidshemmet eller är ämneslärare.
Två elever på Noblaskolan som ritar

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.
Lärare skriver på tavlan på Noblaskolan

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.
Lärare på Noblaskolan som hjälper två elever

Våra framgångsfaktorer

Vår personal är en av skolans främsta framgångsfaktorer. Vi har en rektor som leder skolan på plats varje dag. Vi har en helhetssyn och ser det som en självklarhet att varje elev är alla lärares ansvar. Här anser vi att skolan tillhör eleverna och att deras trygghet och framgång är det som driver oss. Läs mer om hur vi jobbar i grundskolan här.

Resursteam

Alla elever har rätt till maximalt lärande oavsett svårigheter eller särskilda begåvningar. För att optimera våra resurser har vi organiserat ett resursteam. Teamet består av våra tio fritidslärare som under den obligatoriska delen av skoldagen jobbar utifrån var behov av stöd finns. Teamet jobbar under ledning av vår biträdande rektor tillika speciallärare Pernilla Torseng. Modellen går ut på att man systematiskt kartlägger och analyserar behoven, tar fram åtgärder, genomför dem, följer upp och utvärderar. Utöver ett både flexibelt och effektivt nyttjande av våra resurser leder arbetet till större samsyn och ett otroligt starkt fritidsteam.

Skolmaten på Noblaskolan

Våra kockar med sina duktiga medhjälpare lagar varje dag mat från grunden i vårt egna kök. Här kan du läsa mer om vår skolmat.

Kommunikation mellan grundskola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen SchoolSoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter.

Frågor om verksamheten

Är det någon information du saknar kan du ta en titt bland våra vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Två elever på Noblaskolan som skriver