Läs om vår hantering av Covid-19.

Vanliga frågor

Får man komma på visning?

Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt-sidan.

Får jag busskort av skolan?

Du måste bo 6 km från skolan. Busskort erbjuds till barn som har långt till skolan av hemkommunen. Läs mer på din kommuns hemsida.

Är skolan en privat- eller friskola?

Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

Vad är en friskola?
En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

Erbjuder skolan hemspråksundervisning?

Modersmål

En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

Hur går urvalet till?

Noblaskolan tillämpar urval baserat på organisatoriskt samband, ködagar, kvot för nyanlända och syskonförtur.

När tar skolan emot nya elever?

Barnen börjar vanligen skolan i augusti i samband med höstterminen. Ibland kan barn även börja mitt i terminen, då oftast i samband med skolloven.

Har Noblaskolan syskonförtur?

Barn som har syskon som går på skolan under ansökningen har förtur och kan börja på skolan i mån av plats. Detta gäller om ansökan är till förskoleklassen eller grundskolan.