Tips på sommaraktiviteter

På Noblaskolan jobbar vi kontinuerligt med problemlösning genom Noblautmaningen. Även om det är sommarlov så kan man träna på problemlösning och matematik på roliga sätt. Vi har samlat tips på några roliga lekar och spel som passar barn i olika åldrar att göra ihop under sommarlovet.

Matte-memory

Vad behöver du?

 • Engångsmuggar eller liknande
 • Penna
 • Pärlor, paljetter eller liknande
 • Limstift

Förberedelser

 1. Skriv siffror i botten på hälften av muggarna, du väljer själv hur många siffror och muggar du vill göra beroende på ditt barns sifferkunskap.
 2. Limma fast pärlor, paljetter eller liknande i botten på lika många muggar – en mugg för varje siffra. Man kan till exempel limma fast föremålen i samma mönster som prickarna på en tärning.

Hur gör man?

 1. Matte-memory fungerar precis som vanligt memory, men man ska para ihop siffran i en mugg med rätt antal föremål i den andra muggen.
 2. Låt ditt barn vända upp en mugg från varje sida i taget med målet att para ihop rätt siffra med rätt antal föremål.

Vad tränar man på?

I matte-memory får barnen träna på att koppla ihop siffror med rätt antal föremål. Barnen får öva på att uppskatta antal – först kanske genom att räkna men med tiden kommer de att lära sig att uppfatta antalet utan att räkna. Ni kan också höja svårighetsgraden genom att till exempel ersätta objekten med matematiska uträkningar. Då får barnet istället träna på huvudräkning och olika räknesätt.

 • Två tecknade tärningar.

Tärningsbingo

Vad behöver du?

 • Penna
 • Papper
 • 3 tärningar

Förberedelser

 1. Rita upp bingobrickor med 25 rutor på varsitt papper.
 2. Skriv in siffrorna 1 till 25 – i vilken ordning ni vill på era papper.

Hur gör man?

 1. Slå de tre tärningarna.
 2. Varje spelare får använda vilka räknesätt man vill för att räkna ihop siffrorna på tärningarna.
 3. Svaret på den matematiska uträkningen ska bli någon av siffrorna du har på din bingobricka.
 4. Markera siffran som är svaret på din matematiska uträkning.
 5. När du har fått fem i rad – antingen lodrätt, vågrätt eller diagonalt – så har du fått bingo!

Vad tränar man på?

I tärningsbingo får barnen träna på de olika räknesätten, huvudräkning och strategiskt tänkande. Anpassa räknesätten efter barnets ålder och kunskap. Ju äldre barnen är desto fler räknesätt kan man använda och träna på i tärningsbingo.

 • En tecknad gris.

Glupska grisen

Vad behöver du?

 • Penna
 • Papper
 • Tärning

Förberedelser

 1. Rita upp eller skriv ut varsin spelplan.
 2. Bestäm hur många omgångar ni ska spela.

Hur gör man?

 1. Slå tärningen och låt alla skriva ner siffran på sin spelplan.
 2. Mellan varje slag måste alla spelade ta beslutet om de vill stoppa eller fortsätta i spelomgången. Väljer man att stoppa skriver man inte ner några fler tärningsslag.
 3. När alla tagit ett beslut slår ni tärningen igen och återupprepar steg 1 och 2.
 4. Om tärningen slår 1 innan du valt att stoppa raderas alla slag under omgången och din summa blir noll.
 5. Så fort en etta har slagits eller alla spelare har valt att stoppa, avslutas omgången. Alla spelare adderar sina slag och skriver in summan.
 6. När ni har spelat alla omgångar räknar varje spelade ihop den totala summan från alla omgångar – högst poäng vinner!

Vad tränar man på?

I Glupska grisen får barnen träna på addition och huvudräkning. För de lite äldre tränas även sannolikhet och strategi.