På Noblaskolan siktar vi högt

Vi på Noblaskolan vill ge våra barn och elever de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling. Vi vet att i våra elever finns allt som krävs för att lyckas och vår uppgift är att locka fram det. Det gör vi genom att utmana, stötta och ställa krav – både på våra elever och oss själva.

Med en hög undervisningskvalitet och tydlig struktur ser vi till att våra elever bygger upp ett högt självförtroende och får utmärkta förutsättningar för goda akademiska resultat. Detta gör vi bland annat genom det som vi kallar för Noblakoden och Noblautmaningen.

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi ett gemensamt förhållningssätt kring de delar som är viktiga för en bra studiemiljö och en trygg skola. Noblakoden innehåller riktlinjer kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel. 

Noblautmaningen

Retorik och problemlösning är två viktiga förmågor som vi vill främja hos våra elever. Det gör vi genom Noblautmaningen. Att öva retorik kan innebära allt från att presentera dagens lunch i de lägre åldrarna, till att debattera i de högre årskurserna. Uppgifter i problemlösning anpassas även de efter årskurserna. Allt eftersom att eleverna blir äldre pratar vi mer om planering, strategi och utvärdering vid problemlösning.