Läs om vår hantering av Covid-19.

Säg hej till rektor Maria

Maria Dahlin är rektorn som älskar undervisning och att få se elever lyckas i skolan. Hon har arbetat inom skolvärlden i 22 år och ser arbetet som ett av de viktigaste jobben som finns. I den här intervjun berättar Maria om hur det är att jobba som rektor på Noblaskolan Täby och delar även med sig av tips inför skolvalet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att arbeta i skolan är för mig ett av de viktigaste uppdragen som finns. Genom skolan får jag möjlighet att lägga grunden för unga människors liv och ge eleverna de bästa förutsättningarna för att möta framtiden. Det är ett privilegium att få guida dem till god självkänsla och kunskaper som gör att de står rustade för framtida utbildningar. Det är ett ofantligt ansvar och ett otroligt inspirerande arbete.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Varje dag! Jag känner mig stolt när jag möter elever i olika situationer, när jag ser eleverna lyckas, när jag blir inbjuden på redovisningar och vid alla möten med elever och personal. Jag känner mig också stolt på föräldramöten. Och såklart vid skolstart och skolavslutningar.

“På Noblaskolan råder ordning och reda, vilket vi också tror är viktigt för en bra skolgång.”

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Det är svårt att säga bara en sak, men det viktigaste är att utgå från elevnyttan i allt vi gör. Sedan är kompetenta lärare, trygghet och engagemang också viktigt. På Noblaskolan råder ordning och reda, vilket vi också tror är viktigt för en bra skolgång. Genom att ställa krav ser vi till att hålla hög nivå på undervisningen och att utmana eleverna. 

Hur skulle du beskriva Noblaskolan?

Noblaskolan är en skola med akademisk ambition. Vi vet att elever som utmanas i sitt lärande når längre och därför bedriver vi undervisning i en kravställande kultur. Att som skola vara en auktoritet och att lärarna är goda förebilder tror vi leder till bättre resultat för våra elever. Vi brukar säga att vi jobbar utifrån tre ledstjärnor:

  • Engagemang – Vi gör det lilla extra!
  • Gemenskap – Vi gör det tillsammans!
  • Medvetenhet – Vi vet vad vi gör!

"Glädje och tillsammans är skolans nyckelord!"

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Våra engagerade pedagoger arbetar med beprövade metoder och alltid utifrån elevernas olika förutsättningar. Genom att vara väl förberedda och lyssna in eleverna, skapar de ordning, reda och studiero, något som inte alltid behöver betyda att eleverna ska vara tysta. Vi tror på att ha tydlig kommunikation med både elever och vårdnadshavare och på att bemöta varandra med respekt. 

Vi har ett prestigelöst förhållningssätt och med övertygelsen om att vi kan lära av varandra, ser vi även till att arbeta mycket med kollegialt lärande inom lärarkåren. Glädje och tillsammans är skolans nyckelord!

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9 på Noblaskolan?

Jag vill att eleverna lämnar Noblaskolan med kunskap, studiemotivation och god självkänsla. Jag vill att de ska känna att de duger för den de är och att de bär med sig skolans nyckelord – glädje och tillsammans.

Slutligen, vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Mina tips till vårdnadshavare som står inför skolvalet är att alltid besöka skolan på öppet hus. Fundera över bemötandet från personal och om lärmiljön känns rätt för just er.