Läs om vår hantering av Covid-19.

Säg hej till rektor Didan

Didan Koy bestämde sig för att bli rektor för att hon ville göra skillnad – både för elever, personal och vårdnadshavare. Här svarar Didan på tre snabba frågor om hur det är att vara rektor på Noblaskolan Sundbyberg.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att skapa en bra skolgång för barn och ungdomar.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

När elever lyckas kunskapsmässigt och socialt. När personalen trivs och strävar efter att åstadkomma samma målsättning.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Det viktigaste är att skapa tillitsfulla relationer och att ha en tydlig strävan efter att skapa ett lustfyllt lärande och bästa möjliga lärandeprocesser. Lyckas vi med det kan alla elever nå sina mål och sin fulla potential.