Läs om vår hantering av Covid-19.

Fritidsverksamheten Noblaskolan Solna

Fritids är integrerat i skolverksamheten under förmiddagstid och har eftermiddagsverksamhet i åldersblandade grupper för barn i förskoleklassen och årskurs 1–3.

Fritids för glädje, lärande och utveckling

På Noblaskolan Solna följer fritidshemmet läroplanen och är en del av skolan. Vi tror att den inlärning som sker under skoltid kan förstärkas på fritidshemmet under eftermiddagstid. Om skolan arbetar med tema Luft kan barnen exempelvis bygga drakar eller vika flygplan på eftermiddagens fritidsverksamhet. På så vis ser vi till att på ett lustfyllt sätt jobba med lärande och utveckling hela dagen. Hos oss är det också viktigt att eleverna välja aktivitet utifrån intresse.

Öppettider för fritids på Noblaskolan

Vi har öppet 7.30–17.30. Fritidshemmet är stängt under de tre sista veckorna i juli varje sommar.

Våra avdelningar

Fritidshem Vintergatan:
08-402 38 46

Fritidsklubb:
08-402 38 54