Rektorn svarar på 5 snabba frågor

Ansvarstagande bland elever, skolpersonal och vårdnadshavare är receptet för en bra skolgång. Det menar Joakim Lindberg, rektor på Noblaskolan i Solna. I den här intervjun svarar Joakim på fem snabba frågor om vad rektorsrollen betyder för honom.

Hur länge har du arbetat inom skolvärlden och på Noblaskolan?

Jag har 13 års erfarenhet inom skolans värld och har arbetat 6 år på Noblaskolan.

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

För att jag är övertygad om att skolans roll i samhället är så viktig att det är direkt avgörande för vårt gemensamma välstånd att vi gör det bra. Jag anser att vi har möjligheten att utveckla skolan ytterligare och där vill jag vara med och hjälpa till.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Eleverna! 

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag känner mig som mest stolt när våra gemensamma insatser gör att vi tillsammans lyckas med en elev som tidigare har haft det kämpigt.

Vad är det viktigaste för att skapa en bra skolgång?

Att alla tar sitt ansvar för att uppfylla de höga förväntningar som vi har på oss, oavsett om det gäller en elev, skolpersonal eller vårdnadshavare. Det är det viktigaste.