Läs om vår hantering av Covid-19.

Antagningsprocessen på Noblaskolan Solna

Vi är väldigt glada över att du är intresserad av Noblaskolan Solna! Här kan du läsa om våra antagningsrutiner och hitta svar på några av de vanligaste frågorna om antagningsprocessen.

Ställ ditt barn i kö till Noblaskolan Solna

Vi skulle gärna erbjuda alla barn och elever plats på vår skola. Dessvärre har vi inte den möjligheten då alla våra klasser är fulla och kön lång. För att säkerställa ett korrekt intagningsförfarande har vi urvalsregler godkända av Skolinspektionen.

Yngre syskon till barn på Noblaskolan Solna har förtur till Förskolan Kadetten (om de inte redan är placerade på annan förskola). Ansökan ska mailas in till: kadetten@pysslingen.se och ankomstdatum räknas som ködatum. Kontakta Cathrine Löfstedt för sådan ansökan: cathrine.lofstedt@pysslingen.se eller 0702-45 92 06.

1

Läs på om skolan

Innan du söker till skolan kan det vara en bra idé att läsa lite mer om oss och hur vi jobbar på Noblaskolan Solna. Det kan du göra här!

2

Besök oss

Besök oss på öppet hus eller gå på någon av våra visningar för att få en uppfattning om hur skolan fungerar.

3

Fyll i ansökningsformuläret

Fyll i vårt ansökningsformulär och skicka in för att ansöka till skolan.

4

Antagningsbesked

Vi återkommer med erbjudande om plats, som du sedan får tacka ja till. Kom ihåg att du måste tacka ja inom en viss tid för att få platsen. Har du funderingar kan du läsa mer under våra vanliga frågor.

Ställ ditt barn i kö

Vanliga frågor och svar om antagningsrutiner på Noblaskolan Solna

Varför har barn från Kadetten förtur till Noblaskolans förskoleklass?

När Noblaskolan Solna, tidigare Alfaskolan, startade sin verksamhet år 1999 var syftet att erbjuda en sammanhållen skolgång från förskola till genomgången grundskola. De första åren fanns både förskolan och skolan i Alfaskolans lokaler. När Alfaskolans grundskola växte flyttade förskolan till nuvarande Kadettens lokaler. Alfaskolan och Kadetten blev två separata enheter. Tanken med att erbjuda våra barn en sammanhållen skolgång finns dock kvar. Därför erbjuds alla Kadettenbarn förtur, efter syskonförturen, till en plats i Noblaskolans förskoleklass.

Har Noblaskolan syskonförtur?

 Bland eleverna erbjuder vi i första hand plats för syskon till elever på Alfaskolan. Med syskon menas de barn i en familj som ”delar” föräldrar och är folkbokförda på samma adress.

 

Hur länge måste man stå i kö för att få en plats på skolan?

Vi får många frågor om vår kö, och det är förstås glädjande att intresset för skolan är stort. För närvarande har vi över 2000 barn i kön. De flesta sökanden är till förskoleklass. Det finns inget exakt svar på hur länge man behöver stå i kö för att erbjudas en plats. När en elev slutar erbjuder vi i turordning, efter våra köregler, det barn som står först i kön plats.