×
 

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi tagit fram Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skolmiljö.

Höga ambitioner & höga förväntningar

För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare som våra elever och vårdnadshavare. På Noblaskolan förväntar vi oss att eleverna visar respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett tydligt ledarskap.

Två äldre elever står vid tavlan och löser ett matteproblem framför klassen
Lärare står framme vid tavlan och förklarar en matteuppgift framför klassen

Strukturerad undervisning

För oss är all undervisningstid viktig. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende. Hos oss på Noblaskolan har varje lektion en tydlig inledning och ett tydligt avslut.

Goda relationer, trygghet & trivsel

På Noblaskolan bidrar all personal gemensamt till att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för alla barn och elever. Varje barn och elev har även en mentor som stöttar kring såväl utbildning som det sociala samspelet.

Två elever sitter i ett klassrum på Noblaskolan och diskuterar med en annan elev i förgrunden
En lärare står framåtböjd vid en skolbänk och hjälper en elev med sitt skolarbete

Pedagogiskt råd

För oss är det viktigt att göra elevernas röster hörda och främja elevinflytandet. I vårt Pedagogiska råd lyfts elevernas bild kring deras utbildning fram i syfte att tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet.

Studiestöd för att stötta & utmana

För att både stötta och utmana erbjuder vi extra schemalagd undervisningstid för alla elever. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller få hjälp med läxorna.

Skolsköterska står i sitt rum bredvid en syntavla och undersöker synen på en elev som sitter i förgrunden

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi tagit fram Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skolmiljö.

Höga ambitioner & höga förväntningar

För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare som våra elever och vårdnadshavare. På Noblaskolan förväntar vi oss att eleverna visar respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett tydligt ledarskap.

Två äldre elever står vid tavlan och löser ett matteproblem framför klassen

Strukturerad undervisning

För oss är all undervisningstid viktig. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende. Hos oss på Noblaskolan har varje lektion en tydlig inledning och ett tydligt avslut.

Lärare står framme vid tavlan och förklarar en matteuppgift framför klassen

Goda relationer, trygghet & trivsel

På Noblaskolan bidrar all personal gemensamt till att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för alla barn och elever. Varje barn och elev har även en mentor som stöttar kring såväl utbildning som det sociala samspelet.

Två elever sitter i ett klassrum på Noblaskolan och diskuterar med en annan elev i förgrunden

Pedagogiskt råd

För oss är det viktigt att göra elevernas röster hörda och främja elevinflytandet. I vårt Pedagogiska råd lyfts elevernas bild kring deras utbildning fram i syfte att tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet.

En lärare står framåtböjd vid en skolbänk och hjälper en elev med sitt skolarbete

Studiestöd för att stötta & utmana

För att både stötta och utmana erbjuder vi extra schemalagd undervisningstid för alla elever. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller få hjälp med läxorna.

Skolsköterska står i sitt rum bredvid en syntavla och undersöker synen på en elev som sitter i förgrunden