Vi öppnar årskurs 4 till hösten

Till hösten kommer Noblaskolan Rönninge att utökas med mellanstadiet!

Från och med nästa läsår, alltså läsåret 23/24, kommer vi att kunna starta årskurs 4 på skolan för att sedan öppna en årskurs i taget kommande år. I och med detta är vi också glada att meddela att vi har plats till fler elever i årskurs 4 här på Noblaskolan Rönninge.

Vill du att ditt barn ska börja i årskurs 4 på Noblaskolan Rönninge till höstterminen 2023? Kontakta oss eller ställ er i kö till skolan här!

Barn i vår förskola har givetvis förtur till grundskolan och nu kan eleverna i vår skola gå från skolstart hela vägen tills de ska börja högstadiet.