Hej rektor Linda!

Vi säger hej till Linda Sandblom som är rektor på Noblaskolan Rönninge. Hon har varit rektor på skolan sedan 2021 och innan det har hon både varit lärare och skolledare i många år.

Bild på Noblaskolan Rönninges rektor Linda Sandblom

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt arbete är att få vara nära barnen på förskolan och eleverna på skolan, att jag får en chans att följa deras utveckling på nära håll. Bland det bästa jag vet är att få se hur glittret i ögonen tänds på våra barn på förskolan eller hos våra elever i skolan när de lär sig något nytt. Det är barnen och eleverna som ger mig energi på dagarna. Det är fantastiskt att få vara en del i att skapa framtidens starka medborgare! Jag har också världens bästa personal och att få arbeta tillsammans med dem gör att jag går till arbetet med glädje varje dag!

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Det bästa med Noblaskolan är det som vi står för. Vi bedriver resultatinriktad undervisning, där vi både ställer krav, stöttar och utmanar! Detta gör vi varje dag, varje lektion. Vårt mål är att alla våra barn och elever ska få akademiskt självförtroende. Det är vårt jobb att påvisa att kunskap är oändligt och alla kan lära sig hur mycket som helst. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra elever.

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

Varje barn och elev behöver stor trygghet och studiero för att lyckas nå målen. Strukturerad och varierad undervisning och goda relationer med vuxna på förskolan, skolan och fritids är viktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande. Alla barn och elever behöver rätt förutsättningar för att lyckas. Med rätt förutsättningar så kan alla barn och elever nå hur långt som helst. 

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

Jag vill att alla barn och elever på Noblaskolan Rönninge ska ha ett gott självförtroende och en nyfikenhet inför fortsatta studier samt en stabil kunskapsgrund att bygga vidare på. Tillsammans med personalen får varje barn och elev ett professionellt bemötande. Vi ser till att varje individ får det som behövs för att känna sig trygg. Vi stöttar, uppmuntrar och utmanar för att alla ska få möjligheten nå långt. 

Vad är du extra stolt över på din skola?

Att alla barn och elever känner sig trygga och tycker att det är roligt att komma till skolan. Det driv och engagemang som finns bland personalen på förskolan, skolan och fritidshemmet. På en förskola och skola ska barnen, eleverna och personalen känna glädje och trivsel!

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Välj en skola som håller hög undervisningskvalitet, har tydlig struktur och prioriterar goda relationer!