×
 

Om Noblaskolan

Vi går in i varje lektion med en akademisk ambition. För vi vet att inom varje elev finns potentialen att lyckas, men att ta vara på den är upp till oss.

Det finns många olika vägar mot målet, men när det gäller något så viktigt som våra barns framtid vill vi inte experimentera. Men vi är inte traditionella för sakens skull. Vi vet nämligen att vi når bäst resultat när vi vågar anpassa oss efter det som är bevisat bättre. Vi har sett till att skapa en skola som ger eleverna de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling.

Det här är Noblaskolan

Lärare hjälper en elev på Noblaskolan

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.
Två elever på Noblaskolan som skriver

Noblautmaningen – för akademiskt självförtroende

För att lärandet ska vara både utmanande och verklighetsförankrat fokuserar vi regelbundet på problemlösning i undervisningen. Det bygger våra elevers akademiska självförtroende.
Lärare hjälper två elever på Noblaskolan

Vi ställer krav, stöttar och utmanar

Vi finns för att vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för akademisk utveckling. Vi satsar på hög undervisningskvalitet, studiero och akademiska ambitioner eftersom vi vet att det fungerar.
Elever på Noblaskolan studerar

Grundskolan som ställer krav, stöttar och utmanar 

De bästa förutsättningarna för att lyckas i framtiden är att motivera och inspirera, redan i grundskolan. Vi stöttar och bygger upp ett akademiskt självförtroende, för att ingen elev har fått det medfött. Vi ställer krav, för att inte talang och potential ska gå förlorad. Vi utmanar, för att vi vill att varje elev ska nå sin fulla potential.

En grundskola med akademiska ambitioner

Med en vilja att ge elever de bästa tänkbara förutsättningarna för akademisk utveckling grundade vi Noblaskolan år 2020. Genom att förena, vad som från början var 14 skolor, runt om i Sverige såg vi samtidigt till att samla mer än 100 års gemensam erfarenhet av svensk grundskola. 

Det är den erfarenheten som gör att vi med säkerhet vågar säga att vi vet vad som fungerar. Det är också därför vi kan fokusera på det som en skola ska göra. Vårt löfte till varje elev är att erbjuda hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition.

Här finns vi

Välj din skola i listan för att läsa mer om vad vi erbjuder.