×
 

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi tagit fram Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skolmiljö.

Höga ambitioner & höga förväntningar

För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare som våra elever och vårdnadshavare. På Noblaskolan förväntar vi oss att eleverna visar respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett tydligt ledarskap.

Strukturerad undervisning

För oss är all undervisningstid viktig. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende. Hos oss på Noblaskolan har varje lektion en tydlig inledning och ett tydligt avslut.

Goda relationer, trygghet & trivsel

På Noblaskolan bidrar all personal gemensamt till att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för alla barn och elever. Varje barn och elev har även en mentor som stöttar kring såväl utbildning som det sociala samspelet.

Pedagogiskt råd

För oss är det viktigt att göra elevernas röster hörda och främja elevinflytandet. I vårt Pedagogiska råd lyfts elevernas bild kring deras utbildning fram i syfte att tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet.

Studiestöd för att stötta & utmana

För att både stötta och utmana erbjuder vi extra schemalagd undervisningstid för alla elever. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller få hjälp med läxorna.

Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi tagit fram Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring bland annat förväntningar, undervisningsstruktur, trygghet och trivsel som är viktigt för en bra skolmiljö.

Höga ambitioner & höga förväntningar

För att hålla hög kvalitet och trivsel har vi höga förväntningar på såväl våra medarbetare som våra elever och vårdnadshavare. På Noblaskolan förväntar vi oss att eleverna visar respekt för varandra och sin lärmiljö och att all personal är engagerade och visar ett tydligt ledarskap.

Strukturerad undervisning

För oss är all undervisningstid viktig. Genom strukturerad undervisning ser vi till att alla elever stöttas och utmanas för att utvecklas och stärka sitt akademiska självförtroende. Hos oss på Noblaskolan har varje lektion en tydlig inledning och ett tydligt avslut.

Goda relationer, trygghet & trivsel

På Noblaskolan bidrar all personal gemensamt till att skapa trygghet och de bästa förutsättningarna för alla barn och elever. Varje barn och elev har även en mentor som stöttar kring såväl utbildning som det sociala samspelet.

Pedagogiskt råd

För oss är det viktigt att göra elevernas röster hörda och främja elevinflytandet. I vårt Pedagogiska råd lyfts elevernas bild kring deras utbildning fram i syfte att tillsammans utveckla undervisningen och hålla hög kvalitet.

Studiestöd för att stötta & utmana

För att både stötta och utmana erbjuder vi extra schemalagd undervisningstid för alla elever. Under denna tid finns lärare på plats för att stötta de elever som vill höja sina kunskapsmål eller få hjälp med läxorna.