Hej rektor Karolina!

Vi säger hej till Karolina Davidsson som är rektor på Noblaskolan Nya Hovås. Karolina har jobbat på skolan sedan starten 2012, först som lärare, sedan biträdande rektor under 4 år innan hon tog över som rektor 2021.

Bild på Noblaskolan Nya Hovås rektor Karolina Davidsson.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är att få möjligheten att vara med och göra skillnad för så många barn och elever. Att få arbeta med att utveckla undervisningen och skapa bra förutsättningar för min personal att göra ett så gott arbete som möjligt. Sedan trivs jag med att ingen dag är sig lik. Som rektor är man med i stora processer rörande skolutveckling men också i de mindre frågorna närmare eleverna i deras vardag.

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Att vi arbetar målinriktat tillsammans för att alla våra barn och elever ska få  en så bra utbildning som möjligt. Vi har en tydlig struktur för hur vi arbetar och utvecklar våra verksamheter och har då alltid barns och elevers bästa för ögonen. 

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

Kompetenta lärare och pedagoger, goda relationer, ett gott klimat präglat av trygghet, gemenskap och fokus på lärande. Detta skapas bland annat genom tydliga strukturer, arbetssätt och förväntningar. Det är viktigt att man trivs i sin skola eller förskola, mår bra och känner sig trygg.

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

De får en utbildning av hög kvalitet i en trygg miljö. De får goda kunskaper och verktyg för fortsatta studier och en tro på sin egen förmåga att lyckas. Detta bland annat genom vårt arbete med retorik och problemlösning, förmågor som är värdefulla i många delar av livet.

Vad är du extra stolt över på Noblaskolan Nya Hovås?

Det är vår vilja och ambitionsnivå när det kommer till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Hur vi tillsammans arbetar för att varje barn och elev ska må bra, utvecklas och växa under sin tid hos oss. Vi är en skola som är duktiga på att möta olika behov och skapa goda förutsättningar för lärande. 

Vilka är dina bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Prata med ditt barn kring vad hen tänker är viktigt för att trivas i sin skola. Lyssna in frågor och funderingar och tveka inte att ta kontakt med oss på skolan, så att vi kan berätta mer om oss eller bjuda in er på ett besök.