Noblaskolan uppmärksammar pi-dagen

14 mars är det pi-dagen. Sedan 2020 är det också internationella matematikdagen. På Noblaskolan är matematik och problemlösning en viktig del i undervisningen – för alla åldrar och årskurser. Därför uppmärksammar vi pi-dagen på våra skolor runt om i Sverige – läs vidare för att få reda på hur vi och Noblaskolan Nacka Strand gör detta.

Decimaltävling på Noblaskolan Nya Hovås

För att uppmärksamma pi-dagen anordnar vi en decimaltävling för eleverna i årskurs 6-9.

– Tävlingen är helt valfri att vara med på men vi gör det som en “happening” i matsalen för alla som vill vara med, berättar försteläraren Niklas.

Tävlingen går ut på att skriva ner så många decimaler man kan ur talet pi på ett papper.

– Sedan uppmärksammas de som lyckats bäst med en prisutdelning, säger Niklas.

Fokus på pi under veckan

Under veckans matematiklektioner kommer våra elever att få veta mer om talet pi och även öva på pi-decimalerna. Niklas berättar att de även kommer att dela med sig av lite kuriosa kring talet pi.

– Exempel på kuriosa är att man faktiskt kan få fram ett närmevärde för pi med fyra decimaler genom att utnyttja det engelska alfabetet. Skriv bokstäverna i ordning i en cirkel och ta sedan bara hänsyn till antalet bokstäver i varje grupp som inte innehåller symmetriska bokstäver. Starta med bokstaven J högst upp i cirkeln. Resultatet blir som synes 3 1 4 1 6 (pi = 3,14159…), förklarar Niklas.

Mattefestival på Noblaskolan Nacka Strand

På Noblaskolan Nacka Strand uppmärksammar man pi-dagen varje år ihop med alla barn och elever, från förskolan upp till årskurs 3. Sedan ett år tillbaka gör man detta genom en mattefestival som pågår under en vecka.

– Detta innebär att vi lägger ett större fokus på matematiken denna vecka utifrån olika områden, berättar Victoria som är förstelärare på skolan.

Varje dag under veckan får eleverna se en film som presenterar dagens tema och utmaning som går i matematikens tecken. Barnen på förskolan kommer också att få utmaningar kopplat till problemlösning och utforska kopplingen mellan skapande och matematik. Även rastaktiviteter under veckan kopplas till matematik. Alla utmaningar och aktiviteter tar avstamp i fokusområdena problemlösning och samarbete.

– Vi skickar även tips till vårdnadshavarna på appar och roliga matteaktiviteter som man kan göra hemma, säger Victoria.

Pi-dagen

Den 14 mars, pi-dagen, jobbar man med något relaterat till just pi. Victoria berättar att eleverna förra året fick räkna ut talet pi. I år kommer eleverna att få räkna med pi med hjälp av miniräknare och varandra.

“Vi vill väcka elevernas nyfikenhet”

Syftet med mattefestivalen och att låta matematik vara i fokus under en hel vecka är att väcka elevernas nyfikenhet och lust att lära – både inom lek, samarbete och problemlösning.

– Vi vill visa eleverna att matematik är så mycket mer än bara några tal i en bok, förklarar Victoria.

Genom att jobba med olika områden inom matematik under veckan hoppas skolan att varje elev ska hitta något område som de tycker är extra roligt. Det kan vara en av utmaningarna, fakta om en känd matematiker eller någon av de matematikrelaterade rastaktiviteterna.