Säg hej till rektor Katja

“Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag får träffa våra elever och vara en del av deras utveckling”. Katja Brandt Persson, rektor på Noblaskolan Nya Hovås, har varit verksam inom skolvärlden i 24 år. I den här intervjun berättar hon bland annat vad hon tycker är viktigast för att skapa en bra skolgång. 

Varför bestämde du dig för att bli rektor?

Jag älskar att leda för utveckling och för att arbeta med barn och ungdomars utveckling!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag får träffa våra elever och vara en del av deras utveckling. Och att jag får möjlighet att hjälpa alla att nå sin fulla potential. Ingen dag är den andra lik och varje dag är fylld med spännande saker, som rör framtidens generation.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Jag känner mig som mest stolt när jag ser att allt vi gör ger de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och att våra avgångsklasser har höga meritvärden. Jag blir varm i hjärtat när jag hör att våra elever pratar med stolthet om sin skola. Det är ett gott betyg att våra gamla elever kommer tillbaka för att hälsa på, äta i matsalen och prata med gamla lärare.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

Att alla elever får möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential. Det är viktigt med tydliga strukturer och en varm atmosfär. Det ska kännas kul att gå till skolan.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 9?

Vi vill att eleverna ska ha skaffat sig verktyg för att fatta egna och självständiga beslut i framtiden. Våra elever ska ha mycket goda kunskaper och vara väl förberedda för vidare studier. Eleverna ska känna att de fått möjlighet att nå sin fulla potential under sina år på Noblaskolan och att framtiden ligger framför dem.

Hur skulle du beskriva Noblaskolan Nya Hovås?

Noblaskolan Nya Hovås är en skola för årskurs 6-9 med fyra klasser per årskurs. Vi är en skola med höga ambitioner, varm atmosfär och goda kunskapsresultat. Hos oss blir varje elev sedd varje dag och vi strävar alltid efter att växa och utvecklas tillsammans. Vi ska ligga i pedagogisk framkant och alltid erbjuda ett modernt, kreativt och lustfyllt lärande. Det skapar en trygg och harmonisk miljö för såväl elever och lärare som föräldrar.

Hur tror du att eleverna skulle beskriva skolan?

Fina och moderna lokaler med engagerad personal, som bryr sig om alla elever. Tydlig struktur och bra lärare, som gör så att man lär sig. Sedan tror jag att de tycker att det är bra att undervisningen är så digital. 

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

Lärare, elevhälsan och övrig personal arbetar tillsammans för att ge alla elever de bästa förutsättningarna och en trygg och varm miljö där alla ska trivas. Lärarna arbetar kollegialt och har samma struktur i undervisningen och ett engagerat förhållningssätt till våra elever. Vi arbetar tillsammans för våra elevers bästa!