×

 

Säg hej till rektor Anna

“Besök olika förskolor och skolor för att känna på atmosfären.” Det är Anna Grimlunds, rektor på Noblaskolan Nacka Strand, bästa tips till föräldrar inför skolvalet. Anna är rektorn som hela tiden ser möjligheter att fortsätta utveckla. I den här intervjun tar vi reda på vad som gör Anna stolt och får samtidigt lära oss mer om Noblaskolan Nacka Strand.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag får se individer växa. Det handlar om barn och elever såväl som kollegor.

När känner du dig som mest stolt över att vara rektor?

Att vi tillsammans på skolan skapar en trivsel och utvecklingsmöjligheter för alla barn och elever är något som gör mig väldigt stolt. Jag är också stolt över det driv och engagemang som finns i arbetsgruppen.

Vad tycker du är viktigast för att skapa en bra skolgång?

För att skapa en bra skolgång behöver vi som skola se till att bygga förtroendefulla relationer där vi verkligen lär känna barnen på förskolan och eleverna i skolan. Vi ska kunna möta varje individ utifrån var den befinner sig.

Vad vill du att eleverna har med sig när de går ut årskurs 3 på Noblaskolan?

Goda grundkunskaper och en nyfikenhet på att vilja lära mer.

Hur skulle du beskriva Noblaskolan?

Som en verksamhet med höga förväntningar där vi skapar goda förutsättningar för individer att utvecklas.

Hur arbetar pedagogerna på skolan?

På förskolan jobbar en förskollärare per avdelning tillsammans med två barnskötare. Lärarna på skolan har fokus på att vara klasslärare. Lärarna förstärker även undervisningen i andra klasser utifrån sin kompetens. Personalen på fritidshemmet finns med i olika uppdrag under hela dagen för att vara nyckeln i heldagslärande. Samverkan mellan och inom yrkeskategorierna är viktigt på enheten för att skapa en likvärdig och hållbar undervisning.