Läs om vår hantering av Covid-19.

Vanliga frågor

Vi har samlat våra vanligaste frågor och svar för att göra det enklare för dig som vårdnadshavare att hitta rätt information.

Vanliga frågor

Får man komma på visning?

Det går bra att boka en privat visning av skolan. Prata med administratören om du är intresserad, du hittar kontaktuppgifter under Kontakt-sidan.

Får jag busskort av skolan?

Du måste bo 6 km från skolan. Busskort erbjuds till barn som har långt till skolan av hemkommunen. Läs mer på din kommuns hemsida.

Kösystem

Vilken plats har vi i kön?

Tyvärr kan vi inte svara på specifika fall då det beror på hur många som tackar ja till sin erbjudna plats och hur många barn som tas in i varje klass. Kontakta skolans administratör för mer information.

Kontakt

Om skolan

Varför ska jag välja skolan åt mitt barn?

På Noblaskolan ser vi lärandet som ett livslångt äventyr för att växa som människa. Genom tron på att alla kan, vill och vågar, utgår vi från varje elevs nyfikenhet och intresse. Med rätt stöd och motivation ser vi till att alla elever utvecklas.

Vad har skolan för profil?

Forskning visar att hälsa är starkt sammanlänkat med goda studieresultat. Därför satsar vi på hälsa och välmående. Vi rör oss på rasterna, är en sockerfri skola och erbjuder mellanmål till elever som går i skolan längre än till 14.00 på eftermiddagen.

Är skolan en privat- eller friskola?

Vi är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

Vad är en friskola?
En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.

Erbjuder skolan hemspråksundervisning?

Modersmål

En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 

Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Hittar du inte det du söker?
Kontakta oss så hjälper vi dig