×
 

Hoppa till innehållet

Noblaskolan Mariastadens grundskola i Helsingborg

Vi erbjuder förskoleklass och årskurser 1–9

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas och vår uppgift är att locka fram det. Det gör vi genom att utmana och stötta våra elever. Vi tror att alla elever kan forma framtiden på sina egna villkor, bara de får rätt förutsättningar. Hos oss kan våra elever och du som förälder räkna med hög undervisningskvalitet, tydlig struktur och akademisk ambition. När våra elever lämnar oss på Noblaskolan Mariastaden gör dem det med bästa tänkbara förutsättningarna för att nå sin fulla potential och får med sig ett akademiskt självförtroende redan från start.

Vår undervisning

Lärandet optimeras när det sker i ett sammanhang. Som ett led i att skapa sammanhang och helhet i undervisningen arbetar vi ämnesintegrerat, i såväl den dagliga undervisning som vid temaveckor och projekt. Vi stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova egna idéer och lösa problem. Eleverna ges möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Mentorsrollen

Genom ett coachande förhållningssätt motiverar, inspirerar och stödjer pedagogerna eleverna i deras kunskapsutveckling. Pedagogerna lyssnar aktivt och ställer öppna och ärliga frågor för att bekräfta och utveckla den enskilda individen. Mentorskapet bidrar till att alla känner sig sedda och utmanade, så att de kan driva sin egen lärprocess. Är du intresserad av att veta mer, kan du även läsa om vår elevhälsa.

Lärare står och pratar framför klassen.

Digital kompetens - en del av skolans IT-satsning

Ett av skolans huvuduppdrag är att skapa goda möjligheter för våra barn och ungdomar att klara sig i den framtid som de kommer att leva och verka i. Vi bidrar till detta genom att erbjuda stor tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Våra barn och elever skall kunna hantera modern teknik som ett av många verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Den moderna tekniken skapar lust och motivation som ökar lärandet.

På Noblaskolan Mariastaden får du som elev:

  • En skola med hög lärartäthet
  • En positiv och lugn studiemiljö med god ordning
  • En engagerad, professionell skolpersonal
  • En skola som arbetar för att alla ska trivas och uppnå goda resultat

Vi förväntar oss att du:

  • Uppträder med respekt
  • Är hjälpsam och visar hänsyn mot andra på skolan och mot personer som vistas i närheten av skolan
  • Kommer i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter
  • Värnar om skolans miljö och är rädd om skolans egendom
  • Respekterar och följer de beslut som skolans personal fattar

Avgifter

Vår skola är en del av AcadeMedia och en friskola belägen i Helsingborg. Skolan är kostnadsfri, men vårt fritidshem är avgiftsbelagt.

En elev står vid tavlan och löser ett matteproblem.

Ställ ditt barn till vår grundskola

Ställ ditt barn i kö till Noblaskolan Mariastaden eller läs mer om hur antagningsprocessen går till.