Läs om vår hantering av Covid-19.

Fritidsverksamheten på Noblaskolan Mariastaden

Vi vill stimulera elevernas utveckling och samtidigt ge dem en meningsfull fritid.

Vi på Noblaskolan Mariastaden vill erbjuda våra elever ett fritidshem med värme och lärande. Hos oss är eleverna indelade efter valda aktiviteter, där en fritidspedagog är kopplad till varje aktivitet. För att skapa lugnare mellanmål äter eleverna med i två olika matsalar och sitter på angivna platser precis som vid lunchen. Fritidsverksamheten riktar sig till barn mellan sex och tolv år och kan erbjudas före och efter skoldagen.

Pedagogstyrda aktiviteter efter elevernas önskemål

Varje dag fram till klockan 16.00 erbjuder vi pedagogstyrda aktiviteter. Aktiviteterna är framtagna efter elevernas önskemål, Vi har fritidsråd med eleverna under flera tillfällen under året och tillsammans sätter vi ramarna för hur vår fritidsverksamhet ska se ut. Vi diskuterar reglerna som gäller och hur eleverna trivs.

Fritids för utveckling och lärande

En gång i veckan har vi kurser på fritids för att eleverna ska få utvecklas, lära och hitta nya intressen. Under perioder får eleverna möjlighet att ta till sig ämnen så som syslöjd, träslöjd, hemkunskap och idrott i mindre grupper. Målet är att varje elev ska få chans att prova på alla kurserna och ha tid att utvecklas i de olika ämnena. Vid kurserna är eleverna åldersblandade för att stimulera samarbete och låta dem hitta nya vänskaper.

Vi tillbringar mycket tid utomhus, både på skolgården och i vår i närmiljö. Varje vecka har vi en utedag där alla elever på fritids går till skogen tillsammans. I skogen lagar vi mellanmål och utforskar.

Under skolans IUP-veckor, lov och studiedagar arbetar vi med olika teman, såsom vänskap, samarbete, idrott och hälsa, estetik och digitalisering. Detta för att även under fritidsverksamheten prata om värdegrunder och stärka relationer och förståelsen mellan eleverna. Vi gör utflykter och studiebesök till närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Öppettider

Vi har öppet mellan klockan 07.00–17.15 alla vardagar.