×
 

Hoppa till innehållet

Förskolan på Noblaskolan Mariastaden i Helsingborg

På vår förskola gör vi vårt yttersta för att skapa härliga upplevelser och lärsituationer både inne och ute. Här utgör förskolans läroplan, vårt tematiska arbete och barnens intressen grunden för all verksamhet.

Vår förskola

På Noblaskolan förskola har vi två 1–5-årsavdelningar, som vi kallar Kotten och Stubben. På dessa avdelningar delar vi in barnen i utvecklingsgrupper. När barnen delas in i utvecklingsgrupper utgår vi från intresse, mognad och ålder. Detta för att barn utvecklas i olika takt och behöver olika utmaningar. Vi har även en 5-årsklubb, där femåringarna från olika avdelningar träffas för olika aktiviteter. Av erfarenhet vet vi att detta skapar en trygghet inför den dagen det är dags att börja skolan.

Allt vi gör inne gör vi också ute

Vi har fördelen av att vår förskola ligger mitt i parken och därför ser vi till att inkludera naturen till stor del i vår verksamhet. Även utomhus jobbar vi med ett lustfyllt lärande utifrån de olika områdena i läroplanen. Vår innemiljö är väl genomtänkt för att skapa glädjefulla utmaningar och lärsituationer. Vi observerar, diskuterar och analyserar för att utforma miljöer som ska inspirera till utforskning, lek och lärande.

Trygghet och engagerad personal

För oss är det en självklarhet att alla barn skall vara trygga på förskolan. Trygghet bygger vi genom relationer, närvarande pedagoger och ett nära samarbete med hemmet. Vi gör vårt yttersta för att skapa upplevelser och lärsituationer både inne och ute där förskolans läroplan, vårt tematiska arbete och barnens intressen utgör grunden för all verksamhet. Våra kompetenta och professionella pedagoger arbetar för att barns intressen och behov skall tillgodoses. Vårt arbetssätt erbjuder barnen att själva vara delaktiga och göra aktiva val, vilket skapar utveckling och lärande. Vi vet att alla barn är unika och lär sig under alla delar och stunder av dagen.

En pedagog sitter och läser för fyra elever.

Vi samarbetar med äldreboendet Pålsjö Park

Sedan en tid tillbaka har förskolan ett samarbete med äldreboendet Pålsjö Park i Helsingborg. Syftet är att ytterligare stärka vårt värdegrundsarbete genom att på ett konkret sätt låta barnen utveckla empati och omtanke, samt skapa öppenhet och respekt för människors olika behov och skillnader. Vi har valt att samarbeta med äldreboendet eftersom vi uppmärksammat att många barn idag inte har någon kontakt med äldre människor. Vi tror att samarbetet är ett bra sätt för barnen att tillägna sig etiska värden och normer genom konkreta upplevelser.

Inskolning på förskolan

Under vår inskolning är vårdnadshavaren aktivt med barnet de första dagarna i skolan för att ge stöd och trygghet i den nya miljön. Barnet lär känna sina pedagoger, nya kamrater och får i sin egen takt känna in förskolemiljön. Inskolningen kan vara en känslosam övergångstid för många barn, men även för föräldrar och vårdnadshavare. Vi vill därför att den ska gå smidigt och se till att ditt barn känner sig trygg hos oss, där du kan lita på att vi tar hand om ditt barn. Avsked i början kan vara jobbigt, men det är viktigt att barnet tydligt förstår vad som händer och varför det händer. Du som vårdnadshavare kan alltid ringa oss på förskolan och höra hur det går efteråt.

Två elever på skolgården.

Schema vi inskolning

Vi har ett grundschema för inskolningen men anpassar den naturligtvis så att den ska fungera för varje enskilt barn. Som vårdnadshavare kan man räkna med att inskolningen tar ca 2 veckor. Vi är noga med korta och tydliga avsked. Efter inskolningsperioden kan föräldern gå till arbetet, men bör vara kontaktbar och finnas tillgänglig.

Bra saker att tänka på inför inskolning

  • Ta med något som gör att ditt barn känner sig trygg. Till exempel ett gosedjur, napp eller en filt.
  • Ta med kläder för både inomhus- och utomhuslek i alla väder samt extrakläder.
  • Märk barnets tillhörigheter med namn.
  • Meddela eventuella allergier eller specialkost.
  • Se till att vi har korrekt och uppdaterad kontaktinformation till er som förälder.
Elever som är ute och cyklar på skolgården.

Ställ ditt barn till vår förskola

Läs mer om köanmälan och ställ ditt barn i kö till förskolan på Noblaskolan Mariastaden.