Läs om vår hantering av Covid-19.

Om Noblaskolan Mariastaden

Vi på Noblaskolan Mariastaden är den personliga skolan mellan havet och staden.

Noblaskolan Mariastaden i Helsingborg erbjuder både fritidshem och grundskola upp till årskurs 9. Vi håller till i en vacker byggnad i Mariastaden och har därmed nära både till staden och havet. Våra professionella och engagerade pedagoger arbetar ständigt med att utveckla undervisningen för att våra barn och elever ska kunna nå ännu längre.

Vi stöttar och utmanar våra elever

På Noblaskolan ser vi lärandet som ett livslångt äventyr för att växa som människa. Genom tron på att alla kan, vill och vågar, utgår vi från varje elevs nyfikenhet och lärande. Med rätt stöd och motivation ser vi till att alla elever utvecklas. En förutsättning för att lyckas är att det finns goda relationer på skolan. Det är även avgörande för att alla ska känna sig sedda och bli trygga i den individ de är. Hos oss möter du elever, pedagoger och föräldrar med höga ambitioner. Vi tror på att stötta och utmana våra elever. Det är så vi når våra högt uppsatta mål.

Fördelarna med Noblaskolan

En skola med höga ambitioner

I våra elever finns allt som krävs för att lyckas. Vår uppgift är att locka fram det. När vi utmanar, stöttar och ställer krav ser vi tydliga resultat och höga meritvärden.

Vi följer Noblakoden

Vi vet att struktur är mer än ordningsregler. Därför har vi skapat Noblakoden – ett gemensamt förhållningssätt kring lektionsstruktur, ordning, mentorsrollen och andra saker som är viktiga för en bra skolmiljö.

Tydligt ledarskap

En av nycklarna till framgångsrik utbildning är ett medvetet och tydligt ledarskap. Vi är omsorgsfulla i ledarskapet på alla nivåer; från lärarens ledarskap i klassrummet till rektors ledarskap för hela skolan.

Skolans föräldraråd

Föräldrarådet är en av flera möjligheter, för dig som vårdnadshavare, att aktivt påverka verksamheten. Föräldrarådet fungerar som en referensgrupp och finns med som rådgivande (ej beslutande) i skolans planeringsarbete. Viktigt är att denna grupp har alla elever i verksamheten som fokus. Under våra träffar diskuteras skolan utifrån ett verksamhetsövergripande fokus och dess utvecklingspotential. Föräldrarådet består av frivilliga representanter av föräldrar med barn i åldrarna 1–16 år.

Kommunikation mellan skola och vårdnadshavare

Vi använder oss av plattformen Schoolsoft för att skicka ut information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Här finner du schema, matsedel, lärarnas kontaktinformation, sjukanmälan och viktiga dokument och blanketter. Är det någon information du saknar kan du ta en titt bland våra vanliga frågor. Självklart går det även bra att kontakta oss.

Sök till vår skola

Här hittar du information om hur du ställer ditt barn i kö hos oss, samt hur antagningsprocessen på Noblaskolan Mariastaden går till.

Vill du veta mer om Noblaskolan Mariastaden?

Du är varmt välkommen att besöka oss för att få en känsla för skolan och vårt arbetssätt.

Kvalitetsrapport

Här kan du läsa vår kvalitetsrapport för läsåret 2019/2020. Eftersom vi bytte namn till Noblaskolan först under hösten 2020 har skolan sitt gamla Pysslingen-namn i rapporten.