Hej rektor Ingela!

Vi säger hej till Ingela Sulonen som är rektor på Noblaskolan Mariastaden. Ingela har arbetat inom förskolan och skolans värld sedan 2006. Hon har bland annat varit förskolechef och biträdande rektor innan hon blev rektor 2021.

Bild på Noblaskolan Mariastadens rektor Ingela Sulonen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är utbytet med barnen och eleverna, och att ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med Noblaskolan?

Hos oss på Noblaskolan jobbar vi med elevernas lärande i fokus. Våra professionella och engagerade pedagoger arbetar med att utveckla undervisningen så att eleverna når ännu längre. Att skapa och bygga goda relationer med eleverna är avgörande för att alla ska känna sig trygga och sedda.

Vad är viktigt för att barnen och eleverna ska få en bra skolgång?

Det viktigaste är trygghet, studiero och förväntningar. Goda relationer med bra lärare och pedagoger!

Vad får barnen och eleverna ut av att gå på just Noblaskolan?

Jag vill att varje elev hos oss får goda kunskaper i både ämnen och social kompetens. Jag tror att eleverna genom att kontinuerligt träna sig i retorik och problemlösning via Noblautmaningen kommer vara bättre rustade för framtiden. 

Vad är du extra stolt över på din skola?

Jag är extra stolt över alla våra fantastiska elever och lärare. Det är de som är Noblaskolans kärna. Jag blir också stolt när jag ser glädjen, motivationen och samarbetet när eleverna löser uppgifterna då de arbetar med Noblautmaningen. 

Vad är ditt bästa tips till vårdnadshavare inför skolvalet?

Gå på öppet hus och läs på om skolans arbetssätt.